Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně rostly

V srpnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny klesly o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v srpnu zvýšily o 0,6 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 0,9 %, ceny polotovarů a chemikálií se zvýšily shodně o 0,6 %. Nejvíce klesly ceny ve skupině minerálních paliv o 1,5 % (především ropných výrobků).
Dovozní ceny v srpnu vzrostly o 0,5 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny potravin se zvýšily o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 3,1 % (zejména ropy).
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (101,7 %) 
a chemikálie (100,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,8 %), potraviny (99,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu vzrostly o 0,4 % (v červenci klesly o 0,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 4,0 %. Nejvíce se snížily ceny ve skupině minerálních paliv o 10,3 % (především elektřiny a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin se snížily o 7,4 % a ceny chemikálií o 2,2 %.
Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v červenci o 1,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 14,3 % (zejména ropy a plynu). Ceny chemikálií se snížily o 2,4 % a ceny polotovarů o 1,3 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 13,1 % (hlavně rud kovů) a ceny potravin o 2,3 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,5 % (v červenci hodnota 101,2 %) a třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,7 %), průmyslové spotřební zboží (104,2 %), polotovary (101,2 %) a stroje a dopravní prostředky (101,0 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (81,9 %) a potraviny (97,8 %). (10.10.2019)