Ceny zahraničního obchodu po pěti měsících meziměsíčně vzrostly

V březnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 4,1 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny klesly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, vzrostly o 4,1 % (po očištění o kurzový vliv ceny klesly o 0,2 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,1 %, potravin o 4,4 % a ceny chemikálií o 4,1 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 7,8 % (především ropných produktů).
Dovozní ceny se v březnu zvýšily o 2,9 % (po kurzovém očištění klesly o 1,3 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny ostatních surovin vzrostly o 5,1 %. Ceny potravin rostly o 4,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,9 % a ceny polotovarů o 3,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 17,2 % (zejména ropy).
Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (111,4 %), nápoje a tabák (102,3 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (98,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 1,1 % (v únoru klesly o 3,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,5 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 6,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,1 % a ceny potravin o 4,4 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 15,8 % (především ropných výrobků), ostatních surovin o 12,5 % (zejména papíru a kovového odpadu) a ceny polotovarů o 1,1 %.
Dovozní ceny se snížily o 0,3 % (v únoru o 3,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 25,5 % (zvláště ropy). Ceny ostatních surovin klesly o 3,0 %, chemikálií o 1,9 % a ceny polotovarů o 1,4 %. Rostly ceny potravin o 8,9 %, strojů a dopravních prostředků o 3,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,4 % (v únoru hodnota 100,0 %) a po třech měsících se dostaly do pozitivních hodnot. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (113,0 %), nápoje a tabák (107,9 %) a průmyslové spotřební zboží (102,5 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,2 %), potraviny (95,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,1 %). (13.5.2020)