Ceny zahraničního obchodu rostly

V listopadu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 
100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,0 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v listopadu zvýšily o 0,4 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ostatních surovin1) o 1,3 %. Ceny polotovarů2) a ceny potravin rostly shodně o 0,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 3,3 %.
Dovozní ceny v listopadu vzrostly o 0,1 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 1,6 %, chemikálií o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %. Ceny potravin klesly o 0,5 % a ceny minerálních paliv o 5,7 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,3 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva 
(102,5 %), potraviny (101,3 %) a polotovary (100,4 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména chemikálie (99,5%), průmyslové spotřební zboží (99,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 4,0 % (v říjnu o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů 
a dopravních prostředků o 2,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve skupině minerálních paliv o 16,9 % (zejména elektřiny). Ceny polotovarů rostly o 6,0 % a ceny chemikálií o 4,7 %. Ceny neklesly v žádné skupině.
Dovozní ceny se zvýšily o 4,2 % (v říjnu o 3,8 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen ve skupině minerálních paliv o 23,7 % (především ropy a elektřiny). Ceny chemikálií vzrostly o 6,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,2 %. Klesly pouze ceny potravin o 0,4 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,8 % (v říjnu 99,3 %), nicméně již šestý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zvláště minerální paliva (94,5 %) a chemikálie (98,1 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,6 %), polotovary (103,3 %) a stroje 
a dopravní prostředky (100,2 %).
(16.01.2019)