Ceny zahraničního obchodu v únoru pokračovaly v poklesu

V únoru 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,8 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní a dovozní ceny klesly shodně o 3,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,8 %. Rozhodující vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 8,5 % (především elektřiny a ropných produktů), ostatních surovin o 1,9 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Zvýšily se pouze ceny chemikálií o 0,2 %.
Dovozní ceny v únoru klesly o 1,3 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 9,2 % (zejména ropy a elektřiny). Ceny ostatních surovin a chemikálií se shodně snížily o 0,8 %. Ceny polotovarů, potravin, strojů a dopravních prostředků zaznamenaly totožný pokles o 0,6 %. Ceny nerostly v žádné ze skupin SITC 1.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly zejména chemikálie (101,0 %), minerální paliva (100,8 %) a potraviny (100,6 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (98,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se snížily o 3,2 % (v lednu 2020 o 2,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 14,9 % (zejména papíru a dřeva), minerálních paliv o 12,9 % (především elektřiny a uhlí) a ceny polotovarů o 5,1 %. Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin.
Dovozní ceny se snížily o 3,2 % (v lednu 2020 o 1,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 5,0 % (hlavně železa a oceli). Ceny minerálních paliv klesly o 10,6 % (zvláště elektřiny a plynu), ostatních surovin o 6,6 % a ceny chemikálií o 6,5 %. Rostly pouze ceny potravin o 4,7 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v lednu 2020 hodnota 99,4 %) a po dvou měsících se dostaly z negativních hodnot. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (105,5 %), chemikálie (103,1 %) a průmyslové spotřební zboží (101,5 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (91,1 %), potraviny (95,3 %) a minerální paliva (97,4 %). (14.4.2020)