ČEPS se jako první připojila k platformě TERRE

Mezinárodní platforma TERRE pro zajištění regulační energie byla spuštěna 6. ledna 2020. Z osmi evropských provozovatelů přenosových soustav, kteří se na tomto projektu podílejí, se k platformě jako první připojila společnost ČEPS. Spuštění TERRE představuje významný krok k dokončení integrace evropského trhu s energií.
Regulační energii využívají provozovatelé přenosových soustav ke kontinuálnímu udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Mezinárodní platforma TERRE slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie s dostupností služeb do 30 minut v evropském kontextu. Díky TERRE se regulační energie s dostupností služeb do 30 minut stává plně standardizovaným obchodovatelným produktem v rámci Evropy.
„Spuštění platformy TERRE představuje završení několikaletého úsilí od stanovování obchodních pravidel přes vývoj IT řešení až po testování systému s účastníky trhu v Evropě,“ říká Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS zodpovědný za energetický obchod, regulaci a dispečink.
Na projektu TERRE se podílí osm evropských provozovatelů přenosových soustav: ČEPS, RTE (Francie), National Grid (Velká Británie), Terna (Itálie), PSE (Polsko), REN (Portugalsko), Red Eléctrica de Espaňa (Španělsko) a Swissgrid (Švýcarsko). K platformě TERRE je nyní připojena pouze ČEPS, postupně se budou přidávat další společnosti. „Zkušenosti s provozováním této platformy pomohou při následném vybudování zbývajících evropských platforem pro výměnu regulační energie MARI a PICASSO, na kterých se bude zajišťovat regulační energie s rychlejší dostupností,“ dodává Zbyněk Boldiš. (24.1.2020)