Černínský palác přivítal 5222 návštěvníků

 
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček vítal návštěvníky v reprezentačních prostorách Černínského paláce při dni otevřených dveří na Ministerstvu zahraničních věcí v sobotu 27. října. Akce pokračovala i v neděli 28. října a celkový počet návštěvníků dosáhl čísla 5222. Ti měli možnost nahlédnout do nejzajímavějších a nejcennějších prostor barokního Černínského paláce včetně bytu Jana Masaryka.
Den otevřených dveří MZV byl součástí oslav ke 100. výročí založení republiky. V rámci akce mohla veřejnost navštívit jak prostory Černínského paláce, tak také zahradu. Unikátním a výjimečným exponátem byl historický automobil, kterým jezdil prezident Beneš v londýnském exilu za 2. světové války. Automobil se dostal do Londýna až po okupaci Československa a to tak, že byly z okupovaného protektorátu vyvezeny jeho části jednotlivě a automobil byl zkompletován v Londýně. Do Černínského paláce jej zapůjčilo Národní technické muzeum.
Ke zhlédnutí byla rovněž výstava Národního památkového ústavu „Šlechta českých zemí v evropské diplomacii“ a prezentace partnerských organizací Ministerstva zahraničních věcí: Ústavu mezinárodních vztahů, Českých center a České rozvojové agentury.
Mimořádnou událostí bylo slavnostní nasvícení Černínského paláce, který byl osvětlen v národních barvách po setmění v sobotu a v neděli večer. (29.10.2018)