Češi chtějí cestovat, do zahraničních dovolených letos plánují investovat více

Zájem o letecké cestování obyvatelé České republiky navzdory pandemii neztrácejí. V letošním roce navíc plánují investovat do zahraničních dovolených více peněž. Ukázal to pravidelný průzkum agentury Median pro Letiště Praha mezi 1 565 respondenty. V něm téměř polovina respondentů uvedla, že se v tomto roce chystají za zahraniční cesty utratit více než 46 tisíc korun. Dvě třetiny z nich také plánují na dovolenou vycestovat více než jednou a dvě pětiny všech respondentů chtějí v zahraničí strávit minimálně tři týdny.
Cestování je stále volnočasovou aktivitou, která Čechům během pandemie chybí nejvíce. Postrádá ji 65 procent dotázaných a podle výsledků aktuálního šetření se chystají, že si ho v letošním roce hojně dopřejí. Motivace, bez ohledu na protipandemická opatření, roste. Zatímco v květnu 2021 chtělo s jistotou letecky cestovat jen 38 procent dotázaných, v prosinci loňského roku už to bylo 44 procent.
„Výsledky průzkumu korespondují s našimi mírně optimistickými očekáváními a s kapacitami, které v letní sezóně plánují letecké společnosti. Na základě těchto vstupů plánujeme, že objem cestujících, kteří projdou Letištěm Václava Havla Praha, se v letošním roce téměř zdvojnásobí,“ komentuje očekávání v tomto sektoru Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
Na potenciál navýšení počtu cestujících z Letiště Václava Havla Praha poukazuje i zjištění, že 66 procent respondentů plánuje vyrazit do zahraničí více než jednou ročně. Oproti loňskému roku se také změnily plány na délku cest. Celých 39 procent plánuje strávit v zahraničí minimálně tři týdny, na jaře roku 2021 přitom obdobná očekávání měla pouze čtvrtina dotázaných.
Více Čechů také navýšilo svůj rozpočet na zahraniční dovolenou. Od minulého roku se podíl těch, kteří plánují do zahraniční dovolené investovat více než 46 tisíc korun, zvýšil o 15 procentních bodů. Čtvrtina z nich pak odhaduje útraty na více než 61 tisíc korun. Výdaje na cestování jsou tak jednou z mála položek, na které neplánují šetřit. Mezi top tři kategorie, do kterých chtějí letos směřovat největší část prostředků, jej zařadilo 71 procent dotazovaných.
I přes optimistické plány na cestování ale u cestujících přetrvávají obavy. Nejčastěji se bojí komplikací při vstupu do cílové země, karantény v cizí zemi, komplikací spojených s testováním a administrativy nutné před zahájením cesty. (12.2.2022)