Češi nechtějí ztrácet čas cestou do zaměstnání

Polovina Čechů stráví cestou do práce maximálně 20 minut. Pohyby na pracovním trhu za uplynulý rok zkrátily cestu do zaměstnání nemalé skupině lidí, meziročně totiž klesl o 14 procentních bodů podíl těch, kteří dojíždějí 30 a více minut. Vzdálenost práce od místa bydliště se tak stává stále důležitějším argumentem pro přijetí pracovní nabídky. Vyplývá to z analýzy pracovního trhu ČR personální agentury Grafton Recruitment.
Dlouhodobý převis nabídky pracovních míst nad poptávkou způsobil, že si lidé začali vybírat zaměstnavatele i dle jiných aspektů než jen podle mzdy. Za poslední rok vidíme, zejména v případě kancelářských profesí, výrazný nárůst zájmu o lokalitu zaměstnavatele,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, a dodala: „Dlouhé cestování do práce dokáže vyvážit jen výraznější navýšení mzdy. Například nabídka zaměstnání s dobou dojezdu 60 minut bude pro většinu lidí stejně atraktivní, jako nabídka vzdálená 30 minut jen v případě, že nabízená mzda bude alespoň o pětinu vyšší.“ Zvýšený důraz na délku dojíždění kladou i dělnické profese, u nich však hraje důležitější roli typ smlouvy. Smlouva na dobu neurčitou má při jejich rozhodování větší váhu než velmi krátká vzdálenost do práce.
„Z analýzy vyplývá jasný závěr. Češi nechtějí trávit čas dojížděním, a proto by se zaměstnavatelé, kteří hledají nové lidi, měli při náboru zaměřit zejména na kandidáty, kteří bydlí v dosahu daného provozu,“ vysvětluje Jitka Součková s tím, že zatímco ve větších městech využívají lidé především hromadnou dopravu, v menších obcích se lidé spoléhají spíše na auto. Pouze 14 % respondentů uvedlo, že do práce chodí pěšky.
Stěhování za prací neláká
Analýza se zaměřila i na fenomén stěhování za prací. Během své kariéry se kvůli práci přestěhovalo pouze 26 % respondentů, největší podíl na této skupině tvoří vysokoškoláci. „Češi jsou historicky věrní lokalitě, odkud pochází, nejsou zvyklí se za prací stěhovat. Široká nabídka pracovních míst jim v tomto ohledu ještě více pomáhá zapustit kořeny, mohou si totiž často mezi zaměstnavateli vybírat, a logicky raději volí nabídky v místě bydliště,“ komentovala Jitka Součková s tím, že 56 % lidí, kteří se v průběhu své kariéry stěhovalo, se přesunulo do jiného kraje v rámci České republiky, dalších 19 % potom změnilo místo bydliště v rámci kraje a 13 % v rámci okresu. Necelá čtvrtina (24 %) se stěhovala do zahraničí. Pro tři čtvrtiny z nich byla důvodem zajímavá nabídka práce. „Důvodů pro stěhování je mnoho. Často jde o kombinaci více aspektů. Přibližně čtvrtina Čechů se stěhuje, protože potřebují ve svém životě změnu. Další početná skupina se stěhuje kvůli vztahu nebo rodině,“ dodala Jitka Součková.
Do zahraničí jen kvůli lepší mzdě
Do zahraničí by většinu lidí dostala nabídka dobré mzdy (73 %). Často zmiňovaným argumentem však byla i příležitost naučit se cizí jazyk (43 %), dělat vysněnou práci (33 %) či žít v jiné zemi (24 %). Ochotnější ke stěhování jsou muži, lidé do 34 let a vysokoškoláci.
Průzkum pro Grafton Recruitment zrealizovala společnost Behaviolabs.com na vzorku 1 240 respondentů, kteří poskytli data v průběhu února 2019. (28.5.2019)