Češi považují vodu za vzácnou komoditu, investovala by do ní více než polovina z nás

Voda je základem života, její zásoby jsou však omezené a klesají. Uvědomují si to i Češi – celých 92 % tuzemských obyvatel totiž vodu v současnosti považuje za vzácnou komoditu. Více než polovina by pak investovala do společností řešících nedostatek vody. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.
„Nedostatek sladké vody je jedno z největších globálních rizik. Povědomí o tomto problému existuje i v České republice, pro 
78 % Čechů představuje voda vzácnou komoditu, jíž je již v současnosti v některých částech světa značný nedostatek. Největší obavy v souvislosti s vodou vyvolává mezi necelými 67 % Čechů dlouhotrvající sucho,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.
Výzkum dále ukázal, že si více než 41 % respondentů myslí, že spotřeba vody v České republice stoupla za posledních 40 let až čtyřikrát, necelých 23 % se pak domnívá, že šestkrát. Nejvíce dotázaných také odpovědělo, že průměrná spotřeba vody za jeden den v domácnosti dosahuje 31–60 litrů (32,4 %). Pouze 5,7 % pak soudí, že je to přes 130 litrů. Skutečná průměrná spotřeba na jednoho člena domácnosti podle dat Českého statistického úřadu z roku 2018 činí 88,7 litru na den.
„Češi svou spotřebu vody ani výdaje na ni tolik nesledují. Takřka 31 % respondentů totiž neví, jaké jsou jejich průměrné měsíční výdaje za vodu v domácnosti,“ dodává Kryńska. U necelých 29 % měsíční výdaje dosahují 251 až 500 Kč, více než 21 % se pak domnívá, že se tato částka pohybuje v rozmezí 501 až 1000 Kč za měsíc.
Z hlediska hodnoty je voda v České republice vnímána jako komodita, jejíž cena poroste. „Podle více než 95 % respondentů se cena vody v budoucnu zvýší. V této souvislosti by každý pátý Čech do této komodity investoval právě vzhledem k potenciálu růstu cen vody,“ říká Dana Krynśka. Pro necelých 37 % by pak investice do vody představovala sociálně odpovědnou investici. Přibližně polovina aktivních investorů přitom dnes investici do vody zvažuje více než před několika lety.
Mezi nejznámější společnosti z oblasti vodohospodářství patří jednoznačně Veolia, kterou znaly skoro tři čtvrtiny respondentů. Druhou nejznámější firmou pak byl Ecolab.
Průzkum pro skupinu Amundi Czech Republic realizovala společnost STEM/MARK na přelomu září a října 2018 na vzorku 512 mužů a žen ve věku 25–65 let. (21.3.2019)