Česká energetická skupina GEEN Holding zahájila zkušební provoz nové elektrárny na biomasu v Chorvatsku

Skupina GEEN Holding zahájila 120denní zkušební provoz nové elektrárny Benkovac, první ze tří chorvatských elektráren na biomasu, které zde energetici z Brna budují. Elektrárna disponuje výkonem 5 MW elektřiny a 8 MW tepla. Roční očekávaný výkon elektrárny dosahuje 41 GWh elektrické energie při spotřebě 55 tisíc tun lokálního biopaliva za rok. Účinnost elektrárny je nadstandardních 51 % a díky dodávce tepla bude dále navýšena.
Biomasový energetický zdroj elektrárny bude vyrábět s výkonem 5 MW elektrickou energii dodávanou do sítě a bude také dodávat teplo pro výrobu pelet. Očekávaná roční produkce je 41 GWh elektrické energie při roční spotřebě 55 000 tun biopaliva. „Podařilo se nám uzavřít smlouvu s Chorvatskými lesy, které nám dodávají dřevní štěpku z okolí. Elektrárna má již nyní vysokou účinnost okolo 51 %, kterou díky souběžné výrobě tepla ještě výrazně zvýšíme,“ říká Aleš Mokrý, předseda představenstva GEEN Holding.
Benkovac je první z projektu tzv. chorvatských trojčat, který letos zahajuje provoz. Zajímavostí je, že o dodání technologie se postarala brněnská společnost EKOL.
V tuto chvíli běží už výstavba druhé elektrárny Župaňa s plánovaným dokončením v květnu 2019, následovat bude realizace Energany Gospić. „Právě Energana Gospić měla být naší první chorvatskou elektrárnou, ale pak se nám podařilo přibrat zbylé dva projekty, a tak se náš vstup na chorvatský energetický trh podřídil jejich harmonogramům,“ dodává Aleš Mokrý.
Investice a výnos chorvatských elektráren
GEEN Holding do chorvatských trojčat investuje okolo 120 milionů eur. Plánovaný roční výnos elektráren by se měl pohybovat okolo 24 milionů eur. To garantuje investorům výbornou návratnost svěřených prostředků. Tato investice umožní společnosti GEEN vstoupit na chorvatský trh, v rámci něhož plánují rozvíjet kompletní vertikálu služeb od výroby elektřiny až po její prodej.
Situace chorvatské energetiky
Vybudování vlastních elektráren na alternativní zdroje sníží energetickou závislost Chorvatska na okolních zemích a zároveň je plánována pravidelná dodávka pelet i na český trh. Na chorvatském trhu s elektřinou aktuálně dominují vodní elektrárny zhruba s polovičním zastoupením a tepelné elektrárny s dalšími 42 % zastoupení. „Velké množství vodních elektráren již převážně vyčerpalo tamní potenciál vodního hospodářství, proto se kvůli velkému procentu tepelných elektráren stalo Chorvatsko silně závislé na dodávkách uhlí a plynu. Je proto nutné budovat v Chorvatsku vlastní elektrárny na alternativní zdroje,“ dodává Aleš Mokrý.
Dostavba elektráren přinese jednotlivým regionům až 120 nových pracovních míst, čímž podpoří tamější ekonomiku. V Čechách pak GEEN vytváří pracovní pozice pro handicapované, kteří nepřetržitě monitorují elektrárny z dohledového centra v Brně, odkud GEEN sleduje a koordinuje všechny své projekty. (11.9.2018)