Nepřijatelné! Česká konference rektorů se zapojila do očkovací propagandy a politického marketingu

Česká konference rektorů (ČKR) vyzvala k odpovědnosti všechny studenty vysokých škol. Měli by se nechat neprodleně očkovat proti koronaviru. Podle členů ČKR je očkování tou nejúčinnější cestou, jak zabránit tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu. Přesto, že se používá vakcína, která je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv stále ve stádiu klinického hodnocení, nejsou u ní známy veškeré negativní účinky po aplikaci, a to zejména z dlouhodobého hlediska, a očkované osoby jsou podle posledních vědeckých studií potencionálními přenašeči onemocnění COVID-19 úplně stejně jako neočkovaní. Očkovací propagandu okamžitě odsoudila část absolventů VŠ. Jejich petici už podepsalo na 1600 podporovatelů. S výzvou nesouhlasí také někteří rektoři. 
„Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ uvádí se ve výzvě ČKR. „Členové nezávislé akademické obce by neměli šířit propagandu a podporovat jakoukoliv politickou akci. Nátlak na studenty, aby se naočkovali, není nic jiného než politický marketing a byznys, navíc je to výraz neúcty ke studentům, kteří jsou jistě dostatečně rozumní,“ konstatuje Tomáš Nielsen, předseda institutu Pro Libertate a pokračuje: „Členové ČKR mají být reprezentanty nezávislosti vědy a podporovat hodnoty, jako jsou kritická interpretace a prezentace založená na datech.“
Členové spolků SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod se veřejně ohradili proti kroku ČKR: „Jsme přesvědčeni, že nemáte v rukou dostatek evidence o zdravotním přínosu očkování ve věkové kohortě studentů převyšujícím zdravotní rizika spojená s očkováním, a proto vás vyzýváme, abyste zveřejnili odborné informace, na jejichž základě jste v rámci prezentace hodnot a principů akademické činnosti, v níž reprezentujete i nás, došli k závěru, že je vhodné předmětnou výzvu učinit nebo vezměte svou výzvu zpět.“ Více než 1600 lidí, většinou absolventů vysokých škol, členy SMIS a Pro Libertate podpořilo. Na výzvu zareagovalo rovněž několik členů ČKR, z nich někteří s tlakem na očkování studentů nesouhlasí. Mohu vás ubezpečit, že naše vysoká škola se k výzvě ČKR nepřipojila. Považujeme studenty za inteligentní osobnosti, které mají plné právo svobodně o sobě rozhodnout. Nebudu studenty k ničemu přesvědčovat, neboť věřím, že sami se nejlépe rozhodnou. Koneckonců vím i ze svých studentských let, že podobné apely a výzvy mohou mít zcela opačný výsledek,“ napsal jeden z členů ČKR.
Některé vysoké školy chystají pro své studenty propagační akce, které by je měly přesvědčit k očkování, jiné zase chtějí proti neočkovaným studentům přitvrdit. „Vysoké učení technické zveřejnilo výzvu, aby se studenti, kteří budou ubytováni na kolejích, očkovali, jinak budou moci koleje využít pouze v případě, že se budou pravidelně testovat, přičemž náklady na testy si ponesou sami. To už je za hranou obyčejné výzvy či nátlaku. Podobně formulované výzvy již hraničí s ekonomickým vydíráním. Proti takovému jednání je potřeba se razantně ohradit a účinně bránit. Pevně věřím, že si studenti podobný přístup nenechají líbit,“ uvádí advokát Tomáš Nielsen.
Očkování v současnosti dostupnými vakcínami nezvyšuje odolnost studentů vůči přenosu infekce, tedy naprosto nerozumím tomu, jak může zvýšit odolnost třídních kolektivů či snížit výskyt covidu na kolejích. Bohužel takto zázračné očkování k dispozici nemáme,“ tvrdí Zuzana Krátká, imunoložka SMIS a pokračuje: „Navíc velká část studentů je již imunní po prodělaném onemocnění. Očkovat mladé lidi po nemoci je už úplně nelogické. V námi provedené studii u gymnazistů v Havlíčkově Brodě jsme detekovali protilátky téměř u poloviny jejích studentů. Podobné to bude mezi vysokoškoláky. A to ještě další část studentů byla vystavena koronaviru při karanténě v rodině a byla vůči infekci rezistentní, tedy neprodělali onemocnění ani neměli zjištěné protilátky.
Nemáme v současnosti žádnou možnost zcela eliminovat koronavirus z kolektivů, ale tím, že se významně zvýšila odolnost populace díky prodělání nemoci nebo díky očkování, už pro nás covid není strašákem a riziková populace starších občanů je do značné míry chráněna. Mladí lidé, kteří ještě covid neprodělali, mají možnost volby. Buď se nechají naočkovat nebo infekci dříve či později prodělají jako respirační onemocnění či asymptomaticky. Obě možnosti mají svá pro a proti, ale prosazovat vakcinaci politickým nátlakem bez toho, aby byla tato varianta skutečně přínosnější, je neakceptovatelné. A stejně nepřijatelná jsou všechna omezení běžného života (vstup do restaurací, fitness klubů, divadel, hotelů atd.) podmiňovaná testy PCR pouze u nevakcinovaných osob, které jsou tímto diskriminovány oproti vakcinovaným lidem, kteří infekci přenášejí také. V tomto školním roce bychom prostě měli zrušit vojenský stav a vrátit se do normálního provozu bez omezení. Více na: www.prolibertate.cz. (17.8.2021)