Česká moderní statistika slaví 100 let

Přesně před sto lety u nás byly položeny základy moderní státní statistické služby. V úterý 28. ledna 1919 vznikl Státní úřad statistický, na jehož odkaz dnes svojí činností plynule navazuje Český statistický úřad. ČSÚ při této příležitosti zahajuje projekt Století statistiky, který bude připomínat historii i současnost statistiky a její společenský přínos.
Dnešním dnem úřad spouští zvláštní webovou stránku www.stoletistatistiky.cz a výročí se věnuje i lednové vydání popularizačního časopisu Statistika & My. Již o víkendu si významnou historickou událost statistici symbolicky připomněli rozsvícením číslovky 100 na fasádě sídla Českého statistického úřadu na pražské Skalce.
„Český statistický úřad navazuje na odkaz svého prvorepublikového předchůdce a oprávněně se k němu hlásí. Stovku totiž neslaví úřad, jako instituce, ale především moderní státní statistická služba, tak jak ji dnes chápeme,“ upozornil Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Během roku ČSÚ představí knihu O složitém jednoduše, která bude odlehčenou formou vysvětlovat veřejnosti důležité statistické pojmy. Úřad se zaměří také na tvorbu informačních a edukačních grafik či videí a jejich prezentaci na sociálních sítích Twitter, YouTube a nově i Instagram. Během roku se také uskuteční akce zaměřené na odbornou veřejnost. V polovině ledna ČSÚ zpřístupnil nově vybudované SafeCentrum, které výzkumníkům ulehčí práci s daty.
„Státní statistické službě chci do další stovky popřát, aby nebyla v budoucnu nikdy nucena svádět boje o svoji nezávislost a nestrannost a aby vždy nacházela vnímavé uživatele svých užitečných výstupů. Přeji si také, aby byla institucí moderní a uživatelsky vstřícnou,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Statistický úřad během století svého trvání čelil řadě výzev, které s sebou nesly dějinné události. Veliký význam mají pravidelná sčítání lidu, která začal úřad provádět od roku 1921. Statistici též připravovali řadu podkladových materiálů pro jednání československé delegace na pařížské mírové konferenci, která určovala poválečný charakter Evropy. Během nacistické okupace byla řada pracovníků úřadu vězněna či popravena, včetně jeho předsedy. Poválečná generace pak byla nucena pracovat v prostředí, kdy o objektivní a nestrannou statistiku nebyl ze strany státní moci velký zájem a řada dat byla dokonce před veřejností utajována. Objektivní a nestranná oficiální statistika může již téměř 30 let opět plnit své veřejné poslání. Od roku 1990 zajišťuje ČSÚ zpracování výsledků voleb. (28.1.2019)