Česká republika je na prvním místě mezi 126 zeměmi v indexu porovnávajícím připravenost státu na kybernetické hrozby a kybernetickou kriminalitu

Česká republika obhájila první místo v Národním Indexu Kybernetické Bezpečnosti (NCSI) https://ncsi.ega.ee/country/cz/, do kterého se zapojila prostřednictvím Asociace EUCybSec. Ta se začátkem roku 2017 připojila k aktivitě estonské e-Governance Academy https://www.ega.ee/.  Index NCSI je globálním nástrojem měření připravenosti států na kybernetické hrozby, incidenty a kriminalitu. Zároveň se jedná o přehlednou globální databázi národních dokumentů s vazbou na kybernetickou bezpečnost. V neposlední řadě může NSCI napomáhat při budování kapacit státu pro obranu kybernetického prostoru. 
Výbor EUCybSec rozhodl začátkem roku 2017 o zahájení spolupráce s eGA. Následně začal expertní tým vyhledávat a analyzovat dokumenty a postupy ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti a porovnávat je s požadavky NCSI. V roce 2017 se ČR umístila na prvním místě žebříčku. Koncem roku 2018 proběhlo doplnění nových aktivit ČR na poli kybernetické bezpečnosti. V minulém týdnu bylo úsilí našich odborníků dovršeno zprávou eGA o opětovném dosažení prvenství.  Pořadí v první desítce se po poslední aktualizaci velmi proměnilo. Na nižší pozice se přesunula Austrálie a Kanada, které nahradilo Španělsko a Litva. Německo se posunulo z osmého místa na šesté.  Česká republika umístěním v čele žebříčku potvrzuje vysoký standard v přístupu ke kybernetické bezpečnosti a obraně.
„To předpokládá kontinuální práci na prokazování aktuální připravenosti a zúčastněné státy se takto nepřetržitě motivují ke zlepšování přístupu ke kybernetickým hrozbám,“ říká Martin Uher, EUCybSec a dodává: „EUCybSec se připojil k NCSI a stal se garantem hodnocení České republiky. Zároveň nabízíme kapacity vládním institucím pro možnost mezinárodního porovnání na základě použitých standardů, benchmarků a metodiky eGA. Iniciujeme a rozvíjíme platformu vedoucí ke kontinuálnímu sledování budování kapacit státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.“
EUCYBSEC
Je otevřené sdružení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný potenciál v této oblasti a být prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické bezpečnosti a obrany. (26.2.2019)