Česká republika patří v oblasti udržitelného rozvoje ke globálním lídrům

V New Yorku se konalo každoroční setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni (High Level Political Forum), jehož tématem bylo naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených „Agendou 2030“. Českou delegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
„Česká republika je v oblasti udržitelného rozvoje jedním z globálních lídrů. Ve zprávě SDG Index & Dashboards, která se zaměřuje přímo na cíle udržitelného rozvoje, je to dokonce 7. místo na světě, v těsném závěsu za skandinávskými státy,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „K udržitelnému rozvoji přistupujeme doopravdy zodpovědně – cíle stanovené „Agendou 2030“ bereme v potaz při přípravě národních strategií i při nastavování čerpání evropských fondů v období 2021-2027. Zpráva OECD velmi pozitivně vnímala také to, že do rozvoje zapojujeme široké spektrum partnerů. Například při přípravě Národního investičního plánu uplatňujeme princip partnerství, kdy podněty přichází od místních a regionálních samospráv.“
Ministryně pro místní rozvoj na akci vystoupila mimo jiné i v rámci doprovodné panelové diskuze OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) na téma „Správa pro plnění cílů udržitelného rozvoje“ a absolvovala také bilaterální schůzky se svými protějšky z Irska a Finska.
„Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje týkajících se například sociálního začleňování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje měst (Smart Cities), bydlení, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Hlavním úkolem setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni je, kromě sledování naplňování cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. Setkání zaštiťuje Hospodářská a sociální rada OSN, která v rámci OSN odpovídá mimo jiné právě za problematiku udržitelného rozvoje. (19.7.2019)