České firmy akceptují výrazně delší dobu splatnosti, než je evropský průměr. V případě krize by byly naopak opatrnější

České firmy jsou ohledně tolerance splatnosti faktur vysoko nad průměrem EU. Celých 88 % dotázaných českých společností uvedlo, že již někdy akceptovaly delší dobu splatnosti, než jaká by jim vyhovovala. Na hospodářskou recesi by se přichystaly snížením výdajů, určením zvláště ohrožených oblastí a obezřetnějším postupem ohledně zadlužování. Vyplynulo to z Evropského reportu o platbách provedeného společností Intrum mezi 31. lednem a 5. dubnem 2019 ve 29 evropských zemích včetně ČR, kterého se zúčastnilo 11 856 firem.
Pro většinu firem znamenají pozdní platby nemalý problém. Schopnost předpovídat peněžní toky je pro každou společnost zásadní, neboť finanční stabilita je základním předpokladem růstu. Není proto překvapivé, že pozdní platby jsou považovány za komplikaci a mají často vážné důsledky.
Téměř devět z deseti (88 %) českých společností uvádí, že akceptovaly anebo prakticky byly nuceny v minulosti akceptovat delší dobu splatnosti, než jaká by jim vyhovovala. V Evropské unii oproti tomu stejný problém uvádí pouze 58 % dotázaných firem. K tomu 57 % dotázaných českých firem potvrdilo, že delší dobu splatnosti akceptovaly od velké nebo nadnárodní společnosti, 60 % ji akceptovalo od malého nebo středního podniku a 31 % z veřejného sektoru.
Velký počet evropských firem se bohužel velmi často setkává s tlakem akceptovat delší dobu splatnosti, než která jim vyhovuje, a značná část z nich ji také obecně přijímá. V určitých případech bohužel ani není jiná možnost. „Průzkum v České republice zcela potvrdil stávající trend posledních tří let s výrazně nadprůměrnou tolerancí dlouhých dob splatnosti odběratelských faktur jde o jednu z nejvyšších hodnot v Evropě. Hlavním důvodem je naprosto neférové využívání příznivé tržní situace zejména ze strany větších firem nebo veřejných institucí, protože dodavatelé v obavě ztráty obchodní příležitosti raději akceptují delší doby splatnosti svých faktur,“ říká Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum. 
Pozdní úhrady faktur může dostat firmy do nemalých potíží. Chybějící kapitál znemožní společnostem například zaměstnat novou pracovní sílu, expandovat do zahraničí a v některých případech může znamenat i existenční hrozbu firmy samotné. Pozdní platby musí aktuálně řešit 70 % českých firem. Toto číslo je o 19 % nad evropským průměrem. Alarmující je navíc fakt, že 72 % dotázaných českých firem uvedlo, že platba byla opožděná záměrně, 68 % uvedlo, že příčinou byly finanční potíže dlužníků, a 43 % jako příčinu uvedlo administrativní neefektivitu svých zákazníků.
Komplikace způsobené pozdními platbami a pomalu se blížící hospodářská recese nutí firmy k úvahám o preventivních opatřeních. Úsporných kroků se nabízí několik. Nejčastěji, a to konkrétně v 66 % případů, by se české firmy na hospodářský pokles připravily především snížením svých výdajů. O něco více než jedna třetina společností (37 %) by jako první variantu zvolila obezřetnější přístup k zadlužování a 32 % určení obzvláště ohrožených oblastí svého podnikání. Obliba těchto opatření se v případě českých firem pohybuje nad průměrem Evropské unie, kde snížit výdaje plánuje 45 % firem, opatrnější zadlužování 36 % a stanovení obzvláště ohrožených oblastí 21 % firem. (14.6.2019)