České firmy na veletrhu Food Expo Hongkong

I když vývoz českých zemědělských a potravinářských produktů do ČLR zaznamenal v loňském roce meziroční růst o téměř 60 %, zůstává hlavní charakteristikou vzájemného obchodu silně pasivní obchodní bilance. Ministerstvo zemědělství využívá řady nástrojů, jak pomoci českým firmám prezentovat své výrobky na čínském trhu.
Jedním z těchto nástrojů byla oficiální účast Ministerstva zemědělství na 29. ročníku mezinárodního potravinářského veletrh Food Expo, který se konal ve dnech 16. - 20. srpna 2018 v Hongkongu a který patří mezi nejvýznamnější veletrhy v této oblasti. Ministerstvo zemědělství se svým oficiálním stánkem, na kterém vystavovalo 10 českých firem (Budějovický Budvar, n.p., PMS Přerov, a.s., ROYAL CZECH BEER.CZ s.r.o.,  RUDOLF JELÍNEK, a.s., BlueTouch, s.r.o., Vinařství Ludwig s.r.o., Mlékárna Hlinsko, a.s., EMCO, s.r.o., Marlenka International, s.r.o. a SEMIX PLUSO, spol. s r.o.) účastnilo veletrhu již podruhé.
Stánek otevřela náměstkyně ministra MUDr. Viera Šedivá, která v průběhu své návštěvy jednala mj. s představiteli hongkongského Food and Health Bureau o možnosti zvýšení vývozů českých potravinářských výrobků do Hongkongu, s důrazem na dokončení jednání o bilaterálním protokolu pro dovoz českého vepřového masa a výrobků z něho.
V průběhu veletrhu uspořádal Generální konzulát v Hongkongu 17. srpna 2018 v hotelu Renaissance Harbour View doprovodnou akci Festival českého piva a vína. Festival proběhl za účasti zástupců českých firem, vyrábějících pivo, víno a lihoviny a formou katalogové a výrobkové prezentace byli představeni další výrobci nápojů, cereálií a tematicky souvisejícího skla. Neobyčejně pozitivní odezvu dokládá účast stovky místních odborníků z řad dovozců, distributorů či nákupčích nápojů pro hotely a restaurace včetně vedení a členů Hong Kong General Chamber of Wine and Spirit a také spokojenost českých zúčastněných firem. (23.8.2018)