České geoparky mají novou výstavu a ČR svou zástupkyni v Radě globálních geoparků UNESCO

MŽP má novou výstavu věnovanou národním geoparkům, které se v České republice snaží chránit a zároveň zodpovědným způsobem využívat naše geologické dědictví. Na jejích 10 panelech se můžete dozvědět to nejpodstatnější o lokalizaci a charakteristikách 9 národních geoparků, které se v ČR nacházejí. Od letošního října bude výstava k vidění v prostorách zámku Křtiny u Brna.
„Na geoparcích oceňuji především iniciativu místních lidí, díky nimž se mohou tato přírodně bohatá území rozvíjet. Právě oni si uvědomují výjimečnost a hodnotu lokality, ve které žijí. A nejlépe vědí, že je třeba toto území chránit a starat se o ně, aby bylo zachováno i budoucím generacím, “ říká ministr Richard Brabec.
Záměrem geoparků je seznamovat obyvatele a návštěvníky geologicky významných a scénicky atraktivních krajin se stopou a genezí jejich tektonických, horotvorných, vulkanických, glaciálních, erozních, půdotvorných a dalších tvořivých i rušivých procesů. Za pomoci místních geoprůvodců a geostezek mohou návštěvníci odhalovat, jak krajina vznikala a jak se v ní utvářely rozmanité skalní výchozy i celá skalní města, jeskyně i jejich krápníková výzdoba, propasti či pozůstatky ledovcové či vulkanické činnosti. Třeba při degustaci pokrmů a nápojů, při šetrném pohybu ve skále či zodpovědné plavbě říčním kaňonem se mohou turisté dozvědět, proč příroda kolem nich, má svůj specifický vzhled, jakými procesy v současnosti prochází i jak a proč bude možná vypadat za tisíce či miliony let.
Nejprestižnějším národním titulem pro geoparky je „národní geopark“. V České republice jich máme v současnosti 9. Patří mezi ně NG Český ráj, který je zároveň Globálním geoparkem UNESCO, dále NG Egeria, NG Železné hory, NG GeoLoci, NG Kraj Blanických rytířů, NG Podbeskydí a NG Ralsko, NG Geopark Vysočina a NG Broumovsko. A další dva geoparky se o titul "národní geopark" v tuto chvíli ucházejí, jsou to Geopark Barrandien a Geopark Královská Šumava.
„Geopark představuje výraz odhodlání občanské společnosti vzít odpovědnost za vývoj krajiny do svých rukou - chránit, využívat a prožívat své geologické, krajinné dědictví a přidat k tomuto odkazu svou přidanou hodnotu,“ vysvětluje předsedkyně Rady národních geoparků Martina Pásková, která byla letos v létě byla generální ředitelkou UNESCO Audrey Azoulayovou jmenována členkou Rady globálních geoparků UNESCO na období 2018 - 2022 (více informací o Radě najdete zde) . V oblasti geoparků se Martina Pásková angažuje téměř čtrnáct let. Nyní je mimo jiné členkou poradního orgánu v síti globálních geoparků, České komise při UNESCO a Výboru pro životní prostředí Akademie věd.
„Bude to pro mne především spousta nové, ale současně i úžasné práce, protože Rada rozhoduje o všech kandidaturách na globální geopark UNESCO a o periodických hodnoceních globálních geoparků. Také doufám, že mé aktivní členství bude především pro Český ráj, který je již Globálním geoparkem UNESCO, a v budoucnu snad i pro geopark Barrandien, prospěšné a že svým dílem tak budu moci přispět i k posílení prestiže, kterou si ČR nejen v oblasti geologického dědictví zaslouží,“ dodává Pásková. (5.9.2018)