České hovězí maso je o krok blíže schválení pro dovoz do ČLR

České hovězí maso je opět o krok blíže schválení pro dovoz do Čínské lidové republiky. Ve dnech 18.-27. dubna 2018 ČR navštívila spojená 5-členná mise veterinárních expertů čínské Celní správy – General Administration of Customs of the People´s Republic of China (GACC) a čínského Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova. Mise byla financována z projektu ekonomické diplomacie MZe a Českým svazem zpracovatelů masa (ČSZM). Dle oficiálního vyjádření vedoucího mise čínští experti v závěrečné zprávě doporučí zrušení zákazu pro Českou republiku.
Úkolem expertů bylo připravit podklady a expertní stanovisko k vyhodnocení české žádosti o zrušení vývozu hovězího masa do Číny na základě nemoci BSE (Bovine Sponingform Encefalopathy), o které Česká republika žádala od roku 2006. Na závěrečném debriefingu mise na Ministerstvu zemědělství v Praze vedoucí mise You Xuan (GACC) ocenil organizaci mise, úroveň veterinárního dozoru v České republice i dodržování veterinárních předpisů ze strany firem. Proto dle jeho slov závěrečná zpráva mise doporučí zrušení zákazu dovozu hovězího masa z České republiky do Číny. Budoucí vývoz masa bude omezen na maso pocházející ze skotu narozeného, odchovaného a poraženého výlučně na území České republiky.
V průběhu návštěvy mise navštívila specializovaná regionální pracoviště Státní veterinární správy, dva masokombináty (Kostelec, Polička), dvě kafilerie tř. 1 (Žichlínek, Mimoň), chov masného skotu (Borovany), chov mléčného skotu (Krásná hora nad Vltavou) a závod na výrobu krmiv (Bodit Tachov). Expertní mise byla organizována zemědělským úsekem Velvyslanectví České republiky v Pekingu skrze projekt ekonomické diplomacie financovaný Ministerstvem zemědělství a spolufinancovaný Českým svazem zpracovatelů masa (ČSZM), konkrétně společnostmi Kostelecké uzeniny a.s. a Maso uzeniny Polička a.s. Na organizaci mise se významnou měrou podílela rovněž Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní zemědělské muzeum a společnost Bodit Tachov a.s. (28.5.2018)