České kanály RovasCo mají jako první v EU označení CE

Jaroměřská firma PolyPlasty vyrábějící kanálové mříže a poklopy, se může jako jediná v EU mezi výrobci z oboru pyšnit označením CE. To dokládá, že je výrobek certifikovaný a schválený pro použití ve všech státech Evropské unie. „Vytvořili pro nás speciální normu. Jsme tak první v Evropě, kdo po dvou letech přichází s harmonizovaným výrobkem v oboru a možností vydávat prohlášení o vlastnostech,“ říká v rozhovoru Šárka Nadrchalová, ředitelka společnosti PolyPlasty.
 
Čím to, že vám Evropská komise schválila speciální normu?
RovasCo je unikátní polymerní materiál, který jsme vyvinuli ve spolupráci s VŠCHT v Praze a uvedli na trh v roce 2005. Evropská norma, podle níž jsme výrobky RovasCo dříve certifikovali, prošla před pár lety harmonizací, která však nedopadla příliš dobře. V tuto chvíli je EN124/2015 sice platná, ale už tři roky není přijatá Evropskou komisí a celá Evropa neví, jak se k ní a certifikaci postavit. Naše společnost díky unikátnosti materiálu zvolila alternativní cestu. Byl pro nás vytvořen a schválen průvodní dokument EAD, na jehož základě se vydává ETA (Evropské technické posouzení), s nímž se certifikuje užívání zboží na celém území Evropské unie. Po dvou letech jsme tak první v Evropě, kdo přichází s harmonizovaným výrobkem v oboru a možností vydání prohlášení o vlastnostech. Ostatní výrobci stále spadají pod neschválenou normu, na jejímž základě nelze vydávat prohlášení o vlastnostech výrobku, ale pouze prohlášení o shodě, které by však zákazníkům nemělo stačit.
 
Na trhu se běžně prodávají i jiné produkty pro odvodnění komunikací, v čem je tedy výhoda značky CE?
Ta odráží především kvalitu výrobku a fakt, že výrobek je vyráběný dle harmonizovaného standardu, tedy jeho použití je možné bez další certifikace ve všech státech EU. Pokud tedy například stavební firma realizuje zakázku v jiné zemi, má garanci, že naše výrobky jsou ve shodně s místní legislativou. Je to také jistota pro projektanty, že do projektu zařadí certifikovaný výrobek, a jejich výběr použitého materiálu je krytý schválenou normou.
 
Uvádíte, že jste materiál RovasCo vyvinuli ve spolupráci s VŠCHT v Praze. V čem je unikátní?
Na základě našeho požadavku Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyvinula speciální materiál se zvýšenou houževnatostí, který lépe odolává dynamickému zatížení. Jde o chemicky modifikovaný polymer s řadou inovativních vlastností. Oproti šedé i tvárné litině má nižší hmotnost, takže se s ním velmi dobře pracuje. RovasCo není ničím plněné, neobsahuje ani kovové výztuže, přitom jsou výrobky z něj určené pro zabudování do pozemních komunikací pro vysoko zátěžové třídy D (40 tun) a E (60). Zátěžové zkoušky na 40 tun prokázaly vysokou kvalitu a životnost materiálu. Po stotisících cyklech při dynamické zátěži téměř 14 tun s nárůstem 7 tun za sekundu nejevila mříž žádné vizuální změny. A v neposlední řadě pružnost materiálu podstatně prodlužuje životnost okolí vozovky, ve které je kanál zabudován.
 
To je určitě argument, na který slyší řada objednavatelů velkých silničních staveb i města a obce, které komunikace spravují. Jak konkrétně šetří vozovky?
RovasCo má v poměru k litině 40krát nižší modul pružnosti. Dokáže tak zpracovat rázy způsobené dopravními prostředky směrem do podlaží a chrání tím před destrukcí litinové nebo betonolitinové skruže, v nichž jsou kanály umístěny. Asi všichni známe situace, kdy je kanál na vozovce propadlý kvůli deformaci povrchu kolem něj. Je to úspora nejenom finanční v rámci oprav, zároveň se tím nepoškozují podvozky projíždějících automobilů. Nezanedbatelný je také bezpečnostní aspekt třeba pro cyklisty, kteří si přejezdem po poškozeném povrchu vozovky mohou způsobit úraz. Proto nás často oslovují také technické služby měst a obcí při výměně nefunkčních či jinak poškozených kanálů. Zároveň má další bezpečností prvky.
 
Můžete to upřesnit?
Materiál RovasCo je nevodivý a protismykový s vysokou otěruvzdorností. Po speciální úpravě pískováním, rádlováním nebo výstupky třeba ve tvaru erbu města či loga, které městům či firmám na zakázku rádi vyrobíme, lze vytvořit protiskluzovou úpravu. Materiál zároveň nemění vlastnosti i při velkých teplotních výkyvech.
 
Zaklínadlem dnešní doby je ekologie, zvláště při výrobě z plastu. Jak je na tom tento materiál?
Velmi dobře. Z materiálu RovasCo vyrábíme plastové poklopy na uliční a horské vpusti, poklopy na šachty i kanalizační mříže. Na jejich výrobu používáme takzvané virgin plasty, které jsou kvalitnější než recyklát. Materiál neobsahuje plniva, výztuhy ani skelná vlákna, je tedy velmi dobře opětovně recyklovatelný. Při uvádění vlivu na životní prostředí je důležitý i aspekt životnosti výrobku, což má přímý vliv na množství vyrobeného produktu. Pokud má například výrobek životnost 25 let, je nutné jej vyrobit dvakrát tolik, než jiného s životností 50 let. V současné době jde o velmi skloňované téma. Díky tomu, že je RovasCo odolné vůči povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí, chemikáliím, korozi i UV záření, přesáhne bez problémů životnost vozovky. A v neposlední řadě, tento materiál není v hledáčku zlodějů kovů, což má v konečném důsledku také vliv na rozpočet měst a obcí, které chybějící kanály musí nahrazovat novými.
 
Používá tento materiál ještě jiná firma?
Ne, jsme jediní u nás i ve světě, kdo RovasCo požívá pro výrobu kanálových mříží a poklopů. Vstupní materiál není nejlevnější a počáteční investice do technologie jsou také drahé. My však vsázíme na jeho inovativní vlastnosti, jako jsou dlouhá životnost i pozitivní vliv na vozovku, která se díky jeho vlastnostem neničí a není tudíž nutné ji průběžně opravovat.
 
Jak na tento inovativní materiál z dílny českých vědců pohlížejí české firmy, používají jej v projektech?
Velmi dobře, pokud je v projektu uvedeno použití plastových kanálů, často zařazují právě naše výrobky. Projektanti si velmi dobře uvědomují výhody tohoto materiálu. Používají je při výstavbě či opravě silnic a dálnic například společnosti Skanska, ŽSPV či Eurovia.
 
 Zaměřujete se pouze na výrobu těchto kanálů a mříží?
Naše společnost má tři hlavní výrobní programy. Kromě výrobků z materiálu RovasCo jsme také jedním z předních evropských producentů odlévaného polyamidu 6, z něhož vyrábíme polotovary i hotové výrobky. Třetím výrobním pilířem jsou pak polyuretanové pryže, které odléváme ve formě polotovarů i výrobků. Velké procento z nich tvoří ,pogumování' kovových součástek, jako jsou kolečka, válce aj. (14.2.2019)