České stavebnictví se dostává do stagnace, firmy počítají v roce 2021 s růstem odvětví jen o 0,5 %

Podle ředitelů stavebních společností zaznamená české stavebnictví v roce 2020 i 2021 stále ještě růst, ačkoli v roce 2021 bude růst už tak malý, že budeme spíše moci hovořit o mírné stagnaci. Pro rok 2020 můžeme očekávat růst celého odvětví o 1,7 %, pro rok další potom pouze o 0,5 %. O něco lepší očekávání mají firmy v oblasti svých tržeb, kde počítají s růstem. Pro rok 2020 ještě očekávají růst o 3,6 %, pro rok další potom o 1,3 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint–Gobain.
Velké stavební společnosti jsou v oblasti vývoje trhu pro rok 2020 optimističtější. Počítají s růstem o 2 %, malé stavební firmy počítají s růstem pouze o 1,6 %, kdy mají očekávání téměř shodná se společnostmi zabývajícími se pozemním stavitelstvím i inženýrskými společnostmi (růst o 1,7 %, respektive 1,8 %). Rok 2021 vidí stavební firmy velmi obdobně. Velké stavební společnosti počítají s růstem o 0,4 %, malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství počítají s růstem shodně ve výši 0,5 %. Inženýrské společnosti předpokládají růst pouze ve výši 0,3 %. Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research k vývoji stavebnictví dodává: „České stavebnictví v následujících letech sice ještě meziročně navýší své výkony, jíž je však vidět zpomalení růstu a nástup stagnace. Dalšímu rozvoji stavebnictví napomůže vytvoření nového stavebního zákona a také větší rozběhnutí implementace BIM do veřejného i privátního sektoru.“
V oblasti vývoje svých tržeb v roce 2020 jsou nejvíce optimistické velké a inženýrské společnosti, které pro rok 2020 počítají s nejvyšším růstem svých tržeb (růst o 4,4 %, respektive 4,1 procenta). Růst tržeb o 3,4 procenta předpokládají firmy pozemního stavitelství. S nejnižším růstem tržeb ve výši 3 % počítají malé stavební společnosti. V následujícím roce 2021 mají ředitelé stavebních firem očekávání menší. Pozemní stavitelství a malé firmy předpokládají růst svých tržeb shodně o 1,9 %, velké firmy o 0,5 % a inženýrské společnosti dokonce pouze o 0,1 %. Proč tomu tak bude, vysvětluje Tomáš Bělina, předseda představenstva Trigema Building: „Domácí stavebnictví bude ovlivněno na jedné straně nedostatkem pracovníků, současně ale také možná relativně nižším počtem nových stavebních zakázek.“
V současné době mají stavební společnosti využité kapacity v průměru na 95 %. Pro následující kvartál počítají s využitím nižším, a to v průměru 86 %. Tato situace je dána zimními měsíci, kdy inženýrské společnosti nemohou tolik stavět, snižuje to tedy celkový průměr. V současnosti mají firmy nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku stejně pro polovinu firem (52 procent). Pětina firem (18 procent) potom zaznamenala úbytek nasmlouvaných zakázek, a téměř třetina firem (29 procent) naopak nárůst těchto zakázek. Tomáš Rosák, generální ředitel společnosti Saint – Gobain k vývoji říká: „Po několika letech výrazného růstu přijde útlum, nikoliv však krize. Navíc jsme již podobný vývoj absolvovali, a tedy jako celé odvětví bychom měli být na zpomalení stavební výroby připraveni. Osobně nesdílím nějaké výrazné pesimistické scénáře.“
Téměř třetina firem (30 procent) realizuje své zakázky i v zahraničí a desetina (10 procent) firem to plánuje v budoucnu.  Nejčastěji realizují stavební firmy své zahraniční zakázky na Slovensku (80 procent), dále ve východní Evropě (32 procent) a v Polsku (29 procent). Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2019 je ke stažení na: www.ceec.eu (22.11.2019)