České stavebnictví vzroste v letošním roce o 3,2 procenta; tahounem růstu budou investice do dopravní infrastruktury

Výkon českého stavebnictví se podle ředitelů stavebních společností v roce 2019 zvýší o 3,2 procenta. Trendem, který celý sektor nejvíce potáhne, přitom budou investice do dopravní infrastruktury. Tržby stavebních firem porostou i v letošním roce rychleji než výkon, a to o 3,9 procenta. Dařit se přitom v obou oblastech bude především velkým a inženýrským společnostem. Zásobník práce mají firmy aktuálně naplněný na 9,1 měsíce dopředu, kapacity jsou v zimních měsících vytíženy v průměru na 91 procent. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2019, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.
Ředitelé stavebních společností očekávají v letošním roce nárůst výkonu stavebního sektoru v průměru o 3,2 procenta. Více se přitom dle predikcí vývoje bude dařit velkým stavebním firmám (růst o 3,8 procenta) a společnostem specializovaným na inženýrské stavitelství (růst o 3,9 procenta). Ačkoli se v roce 2020 očekává zpomalení růstu na úroveň 1,7 procenta, jsou tyto předpovědi o poznání optimističtější než v poslední Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2018, kde ředitelé v dlouhodobém horizontu hovořili o kladné stagnaci 0,6 procenta.
„Odvětví naváže na výsledky roku minulého, ale dá se očekávat, že tak velký růst již stavebnictví nezopakuje a v roce následujícím by se růst mohl dokonce zcela zastavit. Brzdou bude nadále nedostatek pracovních sil a postup stavebních úřadů při schvalování staveb zejména v Praze,“ říká Tomáš Rosák, předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Trendem, který v letošním roce nejvíce potáhne české stavebnictví, přitom podle stavebních firem budou projekty z oblasti dopravní infrastruktury. Zatímco o investicích v tomto oboru hovoří 78 procent ředitelů, investice do staveb rodinných či bytových domů a průmyslových staveb očekává shodně desetina dotázaných (12, respektive 10 procent). Města by však také měla stavět více sociálního bydlení, shodují se tři čtvrtiny (75 procent) ředitelů stavebních společností. O tyto zakázky by pak měla zájem nadpoloviční většina (56 procent) společností, dalších 18 procent by se jich rádo účastnilo jako subdodavatel.
„Předpokládám, že stavebnictví potáhne zejména oblast dopravní infrastruktury a průmyslová výstavba. Za naši firmu bych byl rád, kdybychom měli více možností ucházet se o zakázky v režimu Design&Build a ve žlutém FIDICu. Myslím, že všichni také očekáváme dlouho připravovaný nový Stavební zákon, jehož největším přínosem by mělo být zredukování počtu zapojených schvalovacích orgánů,“ komentuje budoucí vývoj Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.
Tržby stavebních společností porostou ještě o něco rychlejším tempem než výkon sektoru, přičemž pro rok 2019 predikují ředitelé zvýšení tržeb v průměru o 3,9 procenta. Také v této oblasti očekávají vyšší růst velké firmy a společnosti zaměřené na inženýrské stavby (4,5, respektive 4,8 procenta). Rok 2020 pak přinese další růst tržeb stavebních firem, a to v průměru o 2,9 procenta.
„V příštích dvou letech očekávám rychlejší růst cen stavebních prací v pásmu 6–8 %, kompenzující mnohaletou cenovou stagnaci v oboru, a také třetím rokem trvající prudký nárůst mzdových výdajů. Vzhledem k tomu, že zakázky se realizují často 1–2 roky po podání nabídky, lze dovozovat, že rychlý růst nákladů sníží ziskovost firem v našem oboru. V tomto případě se rozvoj podkapitalizovaných českých stavebních firem zase o něco odkládá. Naše tržby očekáváme spíše stagnující, brzděné přetrvávajícím nedostatkem pracovníků v oboru,“ uvádí Josef Netík, ředitel společnosti, S.O.K. stavební, s.r.o.
Stavební firmy mají aktuálně v zásobníku práce nasmlouvány zakázky na tři čtvrtě roku (9,1 měsíce) dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o shodný počet pro polovinu (50 procent) společností. Dvě pětiny (38 procent) ředitelů avizují zlepšení situace a pouze 13 procent si od minulého roku pohoršilo. Vytížení kapacit stavebních společností v zimních měsících se pohybuje na úrovni 91 procent, přičemž nejvíce jsou aktuálně vytíženy společnosti v pozemním sektoru (93 procent).
 „Stavební firmy mají už dnes slušnou zásobu práce. Problémy budou spíše s doplňováním pracovních týmů o kvalitní odborníky, kterých je obecný nedostatek. Z oboru totiž v minulosti odešlo hodně lidí, ať už to bylo způsobeno propadem zakázek, nevyrovnaností situace na stavebním trhu, nebo negativním obrazem oboru. Než se adekvátně nahradí, potrvá to dlouho, protože dobří stavbaři se nenarodí ze dne na den. Spoléhat přitom na pracovní síly ze zahraničí není samospasitelné. Měli bychom proto hledat rezervy i na domácím trhu práce a konečně pozměnit i strukturu školství,“ tvrdí František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. (25.3.2019)