Česko bude s Lucemburskem spolupracovat na kosmickém výzkumu

Česká republika se připojila k Portugalsku, Japonsku, Číně a Spojeným arabským emirátům a začne spolupracovat na kosmickém výzkumu s Lucemburskem. Dohodli se na tom ve společném memorandu lucemburský místopředsedou vlády a ministr hospodářství Étienn Schneider s českým ministrem dopravy Danem Ťokem.
 „Memorandum s Českou republikou je pokračováním naší rozvojové iniciativy SpaceResources.lu, která je vedena nově zřízenou Lucemburskou kosmickou agenturou a kterou směřujeme k tomu, aby se velkovévodství stalo evropským střediskem pro průzkum a využívání zdrojů z vesmíru,“ říká lucemburský ministr Schneider.
Obě země si budou vyměňovat zkušenosti z oblasti kosmického výzkumu. Konkrétně se chtějí zaměřit na komerční využívání zdrojů ve vesmíru, technologické aspekty průzkumu vesmíru, ale řešit chtějí i právní a legislativní otázky.
Lucembursko a Česká republika dále podpoří a budou usilovat o dialog s ostatními členskými státy Organizace spojených národů s cílem stanovit obecný rámec, který může vést jednak k novým vědeckým poznatkům a znalostem o sluneční soustavě, ale také k významným komerčním aplikacím.
„Chceme se aktivně účastnit těchto diskusí, jak lze vesmír využívat, jak zajistit i jeho komerční využití a jaký přínos mohou mít vesmírné zdroje pro běžný život. Spolupráce s Lucemburskem bude užitečnou platformou pro stanovení toho, jak by se vesmír mohl využívat,“ dodává ministr dopravy Ťok. (10.10.2018)