Česko je v kvalitě života na 26. místě, bodově si ČR polepšila, v pořadí ale klesla

Česká republika se v mezinárodním Indexu společenského rozvoje 2018 (Social Progress Index 2018) umístila na 26. místě. Žebříček každý rok sestavuje nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte. Vychází z údajů o společenském a ekonomickém rozvoji a o životním prostředí.
Letos index porovnává 146 zemí (o 18 více než loni) a pokrývá tak 98 % světové populace. Trojici zemí s nejvyšším skóre tvoří Norsko, Island a Švýcarsko, nejhůře jsou na tom Afghánistán, Čad a Středoafrická republika.
Při pohledu na pořadí si Česká republika zdánlivě pohoršila – loni byla na 22. místě. Letošní skóre je nicméně s 84,66 body ze sta lepší než loni (84,22) a Česko řadí těsně za USA, zároveň je po Slovinsku druhé z „nových“ států EU. Česko si zároveň polepšilo i ekonomicky. HDP na obyvatele s ohledem na paritu kupní síly se zvýšilo od loňska o 958 dolarů na 31 339 USD. K horšímu umístění v žebříčku tak spíše přispěl fakt, že se v indexu letos mimo jiné objevilo oproti loňsku Lucembursko nebo Singapur a některé další země své skóre zvýšily výrazněji.
„Posun v některých ukazatelích souvisel se změnami metodologie (např. zahrnutím ukazatele finanční dostupnosti bydlení), v jiných se jednalo o mírné posuny ve veřejném mínění. Například ukazatel vnímané kriminality se zhoršil o jeden stupeň z pěti, ačkoliv policejní statistiky žádnou podstatnou změnu nezaznamenaly,“ komentuje výsledky indexu Josef Kotrba, prezident Deloitte.
Dlouhodobě je na tom Česko nejlépe se základními lidskými potřebami, konkrétně s výživou a základní lékařskou péčí, úrovní pitné vody a hygieny a přístřeším. Výrazně se ale zhoršila úroveň osobní bezpečnosti a přístupu k vyššímu vzdělání. Mírně se naopak zlepšila úroveň tolerance a začleňování, lidských práv i osobní svobody.
Kdyby na světě žilo 100 lidí…
… 46 by mělo přístup k internetu, 58 přístup k nezávislým médiím, 87 k elektřině, 63 k vodě z vodovodu, 68 k základním hygienickým zařízením, 11 by bylo podvyživených a 28 mělo místo, v němž se dobře žije homosexuálům.
Kdyby byl celý svět jedním státem, v žebříčku by se umístil mezi Botswanu (89.) a Filipíny (90.). Bodově si svět od loňska pohoršil o 1,39 bodu (64,85 v roce 2017 a 63,46 v roce 2018), nejvýrazněji v oblasti lidských práv. (20.9.2018)