Česko loni pomohlo desítkám zemí světa. Rozvojová agentura hlásí nejlepší výsledek v historii

Česká republika byla v loňském roce mezi prvními zeměmi, které v souvislosti s koronavirovou pandemií přispěly na její řešení prostřednictvím WHO. Konkrétní pomoc od českých zdravotnických firem putovala do nejpostiženějších zemí Evropy i světa. Kromě pomoci se zvládáním zdravotnické krize se Česko zapojilo také do desítek dalších humanitárních projektů po celém světě. Historicky nejlepšího výsledku pak dosáhla Česká rozvojová agentura, té se loni podařilo ukončit nebo rozběhnout na 160 projektů za více než 450 milionů korun. Humanitární pomoc i rozvojová spolupráce jsou jedním z pilířů české zahraniční politiky.
Česko např. díky projektu Českého červeného kříže pomohlo se zvládáním pandemie Ukrajině. Nakoupeny byly ochranné pomůcky a zdravotnický materiál za 4,8 milionů korun. Podobná pomoc zamířila také do Bosny a Hercegoviny.
„Celkem Česko v rámci reakce na COVID-19 podpořilo 33 projektů po celém světě. Šlo o konkrétní pomoc určenou na nákup roušek, rukavic, zdravotnických obleků a dalších pomůcek. To vše v době, kdy už jsme měli sami doma dostatečné zásoby, a mohli jsme si pomoc do zahraničí dovolit. Z rozhodnutí vlády jsme na to měli přes 200 milionů korun. Později se během druhé vlny ukázalo, že solidarita je nejen morálním principem naší společnost, ale že se nám samotným také může pomoc od ostatních hodit,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Česká pomoc ale putovala také do západní Evropy. Zásilky roušek či respirátorů ČR odeslala mimo jiné do Francie, Itálie, Řecka, San Marina či Španělska.
Humanitární pomoc dlouhodobě míří také do Iráku, Jordánska, Libanonu, Mali či Sýrie. „V těchto zemích se podařilo zajistit základní ochranné prostředky pro zdravotníky i veřejnost. Podpořili jsme také nejchudší rodiny. Dále je třeba zapojit děti do distanční výuky a obstarat základní potraviny těm, kteří jsou ohroženi hladem,“ vyjmenoval Petříček.
Pomoc MZV směřovalo také do míst přírodních katastrof, a to po zemětřesení v Albánii, záplavách v jihovýchodní Asii a Súdánu, požárech v Austrálii či Řecku. Česko tak podpořilo dalších 45 humanitárních projektů ve 29 zemích světa.
Úspěšný rok zaznamenala v roce 2020 Česká rozvojová agentura, která po deseti letech od svého založení dosáhla vůbec nejlepšího výsledku. „Za loňský rok jsme se zastavili na čísle 160 ukončených nebo běžících projektů rozvojové spolupráce, a to v rekordní hodnotě přes 450 milionů korun. Přesná čísla však budeme znát až po auditu. Realizovaly se výzvy pro Zambii a Etiopii, podařilo se také završit pilířové hodnocení agentury Evropskou komisí,“ okomentoval výsledek ředitel ČRA Jan Slíva. (14.1.2021)