Česko-německá spolupráce ve vodíku

Workshop v Berlíně o využití vodíku v energetice a dopravě - Možnosti spolupráce mezi Českem a Německem - Zájem o zkušenosti Skupiny ÚJV
Velvyslanectví České republiky v Berlíně 4. září 2018 hostilo diskusní fórum o budoucnosti vodíkových technologií spojené s výstavou hybridních automobilů s vodíkovými články a zařízením na výrobu elektřiny Power-box 180W z dílny ÚJV Řež, a. s. Na čtyřicet odborníků z obou zemí diskutovalo o tom, nakolik je vodík zdrojem energie budoucnosti, kde a jak lze využívat vodíkové technologie a jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi. Setkání se uskutečnilo pod gescí Velvyslanectví České republiky v SRN, German Hydrogen Association (DWV) a Skupiny ÚJV společně s Českou vodíkovou platformou HYTEP.
Na úvod setkání Tomáš Ehler, obchodní rada velvyslanectví ČR, a Werner Diwald prezident německé vodíkové asociace, nastínili potenciál spolupráce v oblasti vodíkových technologií mezi oběma zeměmi vzhledem k dobrým podnikatelským i vědeckým kontaktům. I když v současné době má Německo před Českou republikou výrazný náskok v rozšiřování například vodíkových plnicích stanic nebo počtu vodíkových dopravních prostředků, jsou v Česku rozpracovány vodíkové projekty, které jsou velmi zajímavé a posunují využití vodíkových technologií dál, především do oblasti energetiky. V tomto směru má Skupina ÚJV v České republice nejvíce zkušeností.
V části programu věnovaného využití vodíkových technologií v energetickém průmyslu představili české zkušenosti a realizované výzkumné projekty Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež, a Michal Slabý ze společnosti NET4GAS. Dosavadní zkušenosti se zaváděním vodíkových technologií do praxe a systémy podpory včetně tzv. best practice představila Renáta Slabá z Ministerstva dopravy ČR a za HYTEP Karin Stehlik z Centra výzkumu Řež. V části věnované vodíkové mobilitě prezentoval zkušenosti své společnosti Aleš Ťoupalík z Unipetrolu. Za německou stranu vystoupili zástupci hlavních hráčů ve vodíkových technologiích v SRN, konkrétně drážďanská sunfire GmbH, privátní platforma H2-Mobility a spolkovou vládou zřízená národní vodíková platforma NOW.
„Následná diskuse potvrdila, že vodík je jednou z významných, možná pro mobilitu, nejvýznamnějších, cest šetrného přístupu k životnímu prostředí, bez toho, že bychom si museli odepřít „energetický komfort“, na který jsme dnes zvyklí. Zájem Česka i Německa na tomto spolupracovat je pak významným faktorem pro další rozvíjení vodíkových technologií obou zemí“, konstatoval na závěr setkání Aleš Doucek vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež. (5.9.2018)