Česko-německé vzdělávání v Pirně slaví 20. výročí

Státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč se 19. listopadu zúčastnil v Sasku oslav k 20. výročí česko-německého vzdělávacího programu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
Díky ujednání mezi českým ministerstvem školství a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko se od školního roku 1998/99 otevírá na gymnáziu v Pirně každý rok jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý a přijímají se do něho žáci po šestém ročníku základní školy nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia. Žáci musejí skládat přijímací zkoušky, které se každoročně konají na Gymnáziu Děčín. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, po níž mohou studenti nastoupit na vysoké školy v České republice i ve Spolkové republice Německo.
Oslav k 20. výročí česko-německého vzdělávacího projektu se kromě státního tajemníka MŠMT Jindřicha Fryče zúčastnil saský státní ministr kultu Christian Piwarz, ředitel školy Bernd Wenzel a starosta města Pirna Klaus-Peter Hanke. Zástupci obou ministerstev ocenili dosavadní fungování dvojjazyčného vzdělávání s přáním, aby projekt pokračoval i po roce 2023.
Státní tajemník Fryč a saský státní ministr kultu Piwarz dále diskutovali se žáky o fungování gymnázia a pobytu na školním internátu. Čeští žáci studium v Německu chválili, oceňovali zejména jazykový přínos a kulturní obohacení. Program celého slavnostního dne zakončilo představení česko-německé divadelní skupiny gymnázia. (21.11.2018)