Česko-rakouský poradenský den k důchodům již podesáté. Letos ve Znojmě

Jedinečnou možnost informovat se u českých a rakouských expertů důchodového pojištění o podmínkách nároku na důchody z obou zemí budou mít lidé ve středu 22. května 2019 na OSSZ Znojmo.
V pořadí 10. česko-rakouský poradenský den k důchodům se tentokrát uskuteční v příhraničním městě Znojmo. Je určen nejen tzv. pendlerům, ale využít ho mohou všichni, jimž se blíží důchodový věk, pracovali nebo pracují v Česku a v Rakousku, a chtějí vědět např. to, jak se jim budou započítávat odpracované roky do důchodu. Konzultace připravuje a odborně zajištuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PVA).
Zájemci tak mají jedinečnou možnost obrátit se na odborníky obou zemí s dotazy, které se týkají jejich důchodového pojištění. Cílem poradenského dne je především informovat občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Rakouska, o tom, jaké jsou v souladu s platnými nařízeními Evropské unie podmínky nároku na důchod v obou státech. Experti z obou institucí také poradí, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady jsou k žádosti potřeba, zkontrolují evidované doby důchodového pojištění apod.
Datum, čas a místo konání:
středa 22. května 2019, od 8:30 do 12:00 h a od 13:00 do 16:00 h
budova okresní správy sociálního zabezpečení, adresa: Vídeňská 701/31, Znojmo
O konzultace je tradičně velký zájem, proto je vhodné se předem objednat. Čas konzultace si lze domluvit na telefonním čísle +420 515 205 215.
Ten, kdo se rozhodne využít možnosti konzultace, by s sebou měl mít průkaz totožnosti, doklady o pojištění (především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo a rakouské číslo pojištění), případně také korespondenci s institucemi důchodového pojištění apod.
Poradenství je bezplatné. Tým konzultantů bude tvořit vždy český a rakouský odborník, pro jednotlivé konzultace je vyhrazen dvacetiminutový interval. Objednaní klienti budou mít při konzultacích přednost. Tlumočení je zajištěno.
Česko-rakouské poradenské dny se konají jednou ročně již od roku 2010, a to střídavě na území České republiky a Rakouska. V následujícím roce proběhnou v Rakousku, informace o příštím termínu a místu konání bude v předstihu zveřejněna. (15.5.2019)