Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost. Očekává se až 20 tisíc účastníků

Poslední březnový týden se v ČR opět uskuteční Global Money Week, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost napříč generacemi a posílit znalost hodnoty peněz, jejich získávání a efektivní hospodaření s nimi. Hlavními organizátory Global Money Week 2020 budou stejně jako loni yourchance o.p.s. a EFPA ČR, národním koordinátorem je Ministerstvo financí ČR. Po celém Česku se budou konat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Zapojí se základní i střední školy, knihovny, dětské domovy, finanční instituce, firmy i široká veřejnost. Světový týden vzdělávání vyvrcholí na počátku dubna odbornou konferencí v Praze, v prostorách ČNB. Organizátoři očekávají zapojení až 20 tisíc účastníků.
Česká republika se letos již počtvrté zařadí mezi 175 zemí světa, kde se tato iniciativa uskutečňuje. Posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Do loňského ročníku GMW se zapojilo na 120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. Celkem se tak v roce 2019 podařilo oslovit 17 215 lidí z České republiky. „Je velký úspěch, že se nám v loňském roce podařilo zapojit tolik hráčů. Počet institucí, a především účastníků z řad dětí a mládeže, které Global Money Week oslovuje, rok od roku roste. Je to pro nás důkaz, že jde o velmi aktuální problematiku a máme na co navázat,“ konstatuje spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR Mgr. Marta Gellová.
Důkazem důležitosti tématu finanční gramotnosti je i dohoda s Českým rozhlasem o mediální spolupráci, kterou letos hlavní organizátoři uzavřeli. „Velmi mě potěšil zájem o podporu finanční gramotnosti tak důležitého a významného veřejnoprávního média, jako je Český rozhlas. Věřím, že se díky této spolupráci diskutovaná témata dostanou více mezi širokou veřejnost,“ dodává Gellová.
V zapojených institucích a školách v ČR se budou letos v týdnu od 23. 3. do 29. 3. konat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže, zahrnující přednášky, workshopy, diskuze, interaktivní besedy s odborníky, herní odpoledne, kvízy, besedy v médiích, knihovnách apod. Cílovými skupinami GMW jsou kromě žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost, skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučení. Všichni zájemci se mohou do aktivit zapojit a registrovat se na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).
V Praze v Centru Černý Most se 4. 4. uskuteční akce s populárními youtubery zaměřená na zdravé finanční návyky. V regionech se do programu zapojí školy, dětské domovy a knihovny. Akce v knihovnách se budou konat například v Litoměřicích, Strakonicích, Třeboni, Ústí nad Labem, Plzni a Ostravě. Workshopy se uskuteční v téměř 50 dětských domovech. Další akce a setkání budou například ve Vimperku, Hořičkách, České Lípě, Olomouci, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě nebo Vsetíně. Třídenní program v Kolowratském paláci bude ve dnech 23.–25. 3. tematicky věnován každý den jinému auditoriu, první den bude pro malé základní školy, druhý den pro velké základní školy a třetí den pro školy střední.
Název závěrečné konference, která se uskuteční na začátku dubna v prostorách ČNB, je Finanční gramotnost v praxi – Výzva pro další desetiletí! a zúčastní se jí experti, kteří se věnují rozvoji finanční gramotnosti v tuzemsku. „Kromě odborných diskuzí budou součástí programu i prezentace žáků a studentů. Naším zájmem je ukázat, jak v praxi žáci s nabytými znalostmi z finanční gramotnosti pracují. Klíčové jsou pro nás také názory a postoje dětí na finanční vzdělávání,“ uvádí Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.
GMW bude současně jednou z prvních událostí realizujících nedávno schválenou Národní strategii finančního vzdělávání 2.0, připravenou Ministerstvem financí ČR. Ministerstvo se coby národní koordinátor zapojí do GMW rovněž současným měřením finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Výsledky tohoto měření budou součástí studie srovnávající úroveň finanční gramotnosti v členských státech OECD. Prvotní výsledky šetření Ministerstvo financí ČR zveřejní u příležitosti konání Global Money Week 2020.
„Díky tomu, že se i letos Česko opět připojí ke Global Money Week, jsme jako země zase o krok blíž k tomu, aby každé dítě, žák a student u nás měl lepší přístup k finančnímu vzdělávání a byl schopný si vytvořit zdravé finanční návyky. Je důležité, aby mladí lidé rozvíjeli své vědomosti a dovednosti v oblasti řízení peněz,“ dodala závěrem Jana Merunková. (27.1.2020)