Česko se řítí do dluhové spirály

Komentář předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové k dnešnímu vyjádření ratingové agentury Moody´s, podle kterého rozpočtové plány české vlády pro středně dlouhé období nezahrnují žádné významné cíle v oblasti konsolidace veřejných financí, což má negativní vliv na hodnocení úvěrové spolehlivosti.
 „Dnešní varování Moody´s se nese v duchu toho, na co opakovaně upozorňuje i Národní rozpočtová rada. Například už ve stanovisku ze 4. března 2021 jsme doporučovali, aby vláda připravila realistickou konsolidační strategii. Již tehdy bylo zřejmé, že rozsah konsolidačního úsilí v letech 2022 až 2024 bude muset být vyšší než 0,5 % HDP ročně. Pokud by ratingové agentury jako je Moody´s nakonec skutečně přistoupily ke zhoršení hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky, ať už formou změny stupně či výhledu, lze očekávat, že by finanční trhy v reakci na to požadovaly vyšší rizikovou prémii. Zdražení financování dluhu by se projevilo především u zahraničních investorů, kteří v současné době drží zhruba třetinu státního dluhu. V praxi by to znamenalo, že pokles průměrné úrokové sazby placené z dluhu pod současná 2 %, s nímž počítá Konvergenční program, by nebyl naplněn. Tím by se zhoršila již tak velmi riziková trajektorie českých veřejných financí, jež se už nyní zcela vymyká plánům na snižování veřejného zadlužení ve většině zemí EU, které je očekáváno nejpozději počínaje rokem 2023. Přípravu dostatečně ambiciózního plánu konsolidace veřejných financí proto nelze oddalovat za povolební uspořádání, ale je třeba začít na ní intenzivně pracovat co možná nejdříve. Zároveň s tím je nezbytné se s ohledem na stav veřejných financí vyhnout úvahám o jakýchkoli dodatečných mandatorních výdajích například v podobě nadměrné valorizace penzí či jednorázových příspěvků k důchodům.“ (3.5.2021)