Český základní výzkum v oblasti objevování nových léčiv míří k většímu komerčnímu využití

Podpisem memoranda stvrdili CzechInvest a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR vzájemnou spolupráci
 
Současnou i budoucí spolupráci stvrdili 21. 3. svými podpisy generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) Zdeněk Hostomský. Obě instituce vzájemně spolupracují již dlouho, nyní se chtějí ještě více zaměřit hlavně na převod výsledků základního výzkumu do komerční praxe.
„Český základní výzkum v oblasti objevování nových léčiv založený zejména na práci profesora Holého, objevitele řady antivirotik využívaných při léčbě nemoci AIDS, dosahuje i nadále vynikajících výsledků a je uznávaný odbornou veřejností po celém světě. Ústav organické chemie a biochemie je vynikajícím příkladem toho, jak převádět výsledky vědy do komerčního využití, a to v řádu miliard korun,“ říká Silvana Jirotková. „Chceme mu nyní pomoci ještě více využít těchto výsledků v praxi, hlavně tím, že je pomocí široké sítě našich kontaktů dostaneme do širšího povědomí v zahraničí,“ vysvětluje.
„Dlouhodobě a systematicky budujeme kontakty se zahraničními partnery ve výzkumu i následném vývoji a přenosu našich objevů do praxe a jsme rádi, že můžeme spojit síly s CzechInvestem, a vzájemně si tak pomáhat otevírat dveře k novým příležitostem,“ říká k nové spolupráci Zdeněk Hostomský.
Spolupráce obou institucí na intenzivnější komercializaci českého základního výzkumu vychází jak z nového směřování agentury CzechInvest poté, co jeho vedení před rokem převzala právě Silvana Jirotková, tak zejména z Inovační strategie České republiky 2019-2030, kterou letos představila česká vláda. Excelentní výsledky českého výzkumu jsou jedním z pilířů ambice české vlády budovat obraz České republiky ve světě jako inovativní země pro budoucnost.
Na identifikaci inovativních nápadů pro komerční využití, pocházejících nejen z ÚOCHB, pracuje investiční společnost tohoto ústavu i&i Prague. Spin-offové a start-upové firmy, které z ní vzejdou, mohou najít pomoc při svém dalším rozvoji právě u CzechInvestu a jeho široké škále služeb pro začínající podnikatele. V plánu je také užší spolupráce se světovými výzkumně-vývojovými centry, jakou je například již ta současná s Prague-Weizmann School on Drug Discovery.
Podobně intenzivně chce CzechInvest začít spolupracovat i s dalšími českými výzkumně-vývojovými a vědeckými centry. (21.3.2019)