Českým podnikatelům vadí špatné vzdělávání, globální oteplování i fake news

Čtyři z deseti českých podnikatelů chtějí v budoucnu založit firmu, která by se aktivně podílela na řešení velkých problémů 21. století. Čtvrtina z nich tak dokonce už činí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Perfect Crowd realizovaném mezi tuzemskými podnikateli a zakladateli firem především z oblasti technologií a startupů. Oslovení zakladatelé chtějí svou činností zejména zlepšovat úroveň vzdělávání, potlačovat dezinformace a fake news nebo například snižovat globální oteplování či posilovat demokracii. Zadavatelem průzkumu byla nezisková organizace Transhuman Institute z.ú. pod vedením Víta Horkého a Davida Šišky, kteří jsou současně organizátory komunity zakladatelů firem s globálními ambicemi Founders. Průzkumu se zúčastnilo 117 podnikatelů a majitelů firem ze startupového a technologického světa.
Podle průzkumu by se 62 % českých zakladatelek a zakladatelů firem rádo angažovalo ve zlepšení vzdělávání, 56 % by pak rádo řešilo problémy s dezinformacemi a fake news. Dalších 44 % podnikatelů chce být aktivní ve snižování globálního oteplování, přičemž 43 % záleží zejména na ochraně ovzduší, vody a oceánů, podobně jako na podpoře energetické udržitelnosti a obnovitelných zdrojů. 41 % pak vnímá jako svou prioritu posilování demokracie, míru a nezávislé justice.
„Globální otázky se nevyhýbají ani českým podnikatelům, a jak nám potvrdil průzkum, velká část z nich tuto odpovědnost silně vnímá,“ říká Vít Horký, který v minulosti založil startup Brand Embassy a nyní je organizátorem komunity Founders. „Motivace měnit svět k lepšímu je přitom většinou dvojí: podnikatelé za sebou jednak chtějí nechat lepší svět pro své potomky a za druhé vnímají globální otázky jako zajímavou obchodní příležitost, která dokáže vygenerovat slušný zisk,“ přibližuje výsledky průzkumu Horký.
Čeští podnikatelé se pak zároveň cítí připraveni problémy efektivně řešit. „Tři čtvrtiny respondentů se již nyní snaží zapojit do řešení globálních problémů, nebo je to dokonce přímo v jádru jejich podnikání. Jejich řešení jsou často technologická a škálovatelná, tedy mohou přinášet užitek v globálním měřítku,“ upřesňuje Horký.
Odstranit bariéry v cestě za lepšími zítřky
Průzkum zároveň mapuje i překážky, kterým musí podnikatelé ve svém snažení čelit. „Mezi těmi nejčastějšími je nechuť spolupracovat se státem a nutnost podnikání v netržním prostředí, které je spojené s korupcí. Dále lidé uváděli jako hlavní bariéru komplexitu problematiky a do třetice hrají velkou roli vlastní pochyby o tom, zda jde skutečně o zodpovědnost podnikatelů – a zda by neměl tuto roli raději převzít stát,“ říká podnikatel a investor David Šiška.
A co by se podle českých podnikatelů mělo zlepšit? Jako klíčové se podle odpovědí jeví vytvoření spolupracující komunity zahrnující veškeré hráče: inovátory, investory, filantropy, neziskové organizace, akademii, stát a veřejnost. „Podnikatelé by dále uvítali větší podporu ve svém snažení, například prostřednictvím legislativy, která by umožňovala škálovatelné inovace za pomoci nejmodernějších technologií, jakými jsou blockchain, umělá inteligence nebo drony,“ tvrdí Šiška.
Výzkum probíhal ve spolupráci s globální neziskovou organizací Moonshot Platform, která podporuje inovátory a zakladatele startupů při řešení velkých problémů 21. století askrze online komunitu a virtuální konference pomáhá zprostředkovat financování projektů, hledání klíčových zaměstnanců či expertních poradců. „Společně s Aspen Institutem pořádáme série konferencí, na kterých propojujeme inovátory s vůdčími osobnostmi z byznysu i institucí a snažíme se tak vytvořit prostředí, v němž mají šanci na úspěch důležité otázky 21. století i udržitelná budoucnost,“ vysvětluje český kreativec a majitel JAD Productions Yemi A.D., který je spolutvůrcem konceptu Moonshot Platform. (23.2.2021)