Cesta k digitální ekonomice. Vláda schválila materiál k implementaci a rozvoji 5G sítí

Rozvoj digitální ekonomiky a společnosti patří k prioritám vlády. Pomoci s tím má vládou schválený materiál „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Zabývá se tím, jak se k 5G sítím postavit, jak podpořit jejich rozvoj a jak je využívat. V souladu s Inovační strategií v duchu národní hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country For The Future. 
„Materiál, který vychází z Inovační strategie, definuje přístup České republiky k zavedení a využívání 5G sítí. Ty mají podpořit nové příležitosti pro český průmysl a pozvednout koncepty Smart Cities a Smart Regions na vyšší úroveň. To vše se zapojením odborné veřejnosti, samospráv i akademické sféry tak, aby se díky hospodářské soutěži na trhu služeb poskytovaných prostřednictvím 5G sítí vytvořily co nejlepší podmínky pro koncové uživatele,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Moderní internetová infrastruktura založená na sítích 5G má vytvořit prostor pro nové obchodní modely, pokročilé technologie, inovativní služby a aplikace ve prospěch občanů i podnikatelů.“
Schválený dokument mimo jiné nastiňuje vize a postupy v oblasti 5G, zabývá se správou rádiového spektra a předpoklady využití pro sítě 5G s vazbou na výzkum a vývoj aplikací a služeb. Řeší také nezbytné předpoklady pro zavedení sítí 5G, příležitosti k financování, podporu testování nových technologií a bezpečnost. Rovněž definuje milníky implementace 5G sítí, je tak úzce propojen s jinými strategickými materiály jako jsou Inovační strategie 2019-2030, koncepce Digitální Česko, Akční plán 2.0 a další.
„Sítě 5G se budou využívat například při provozování autonomních robotů či při automatizaci dopravy včetně samostatného řízení vozidel. V konceptu SmartCities umožní projekty v oblasti parkování, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství nebo energetických sítí,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „To vše s cílem usnadnit život veřejnosti a snížit náklady, které souvisejí zejména s provozem městské infrastruktury. 5G sítě mají také potenciál usnadnit rozvoj elektronického zdravotnictví, což podpoří modernizaci a reformy zdravotní péče. Díky nim by se mohlo rozšířit i uplatnění virtuální reality a využívání chytrých aplikací ve vzdělávacím sektoru včetně například distanční výuky. “
5G sítě budou přednostně testovat v pěti vybraných městech: Bílině, Jeseníku, Karlových Varech, Plzní a Ústí nad Labem. Právě tyto municipality vyhrály soutěž, kterou loni uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. (16.1.2020)