Čeští drobní investoři věří české ekonomice. Zato mají obavy z té světové

Podle nejnovějších údajů společnosti eToro má více než polovina českých drobných investorů pozitivní názor na domácí ekonomiku, ačkoli ohledně vyhlídek globální ekonomiky jsou jejich názory rozděleny. To kontrastuje s pesimismem drobných investorů v jiných zemích, kteří se o vývoj globální ekonomiky obávají v souvislosti se známkami zpomalování hospodářského oživení v mnoha velkých zemích. 
Z nejnovějšího průzkumu Retail Investor Beat sociální investiční platformy eToro vyplývá, že důvěra českých investorů v domácí ekonomiku za tři měsíce od posledního průzkumu vzrostla. Více než polovina (53 %) z nich je opatrně optimistických, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo 34 %.
V celosvětovém měřítku je pozitivní ohledně vyhlídek světové ekonomiky méně než polovina všech investorů (46 %), zatímco čeští investoři jsou rozděleni rovnoměrně v poměru 50:50. I v tomto případě jsou čeští drobní investoři optimističtější než v září, kdy důvěru v globální ekonomiku vyjádřila třetina dotázaných (32 %).
Inflace zůstává hlavním problémem, neboť 47 % českých investorů se domnívá, že právě zdražování představuje největší externí riziko pro jejich investice, což je ale o něco méně než zářijový výsledek 50 %. Nedávné mezinárodní napětí ve východní Evropě pak způsobilo, že se čeští drobní investoři více obávají mezinárodních konfliktů, přičemž každý čtvrtý (26 %) se domnívá, že představují hlavní externí riziko, což je nárůst oproti 19 % v předchozím čtvrtletí.
Dalšími významně vnímanými riziky jsou stav české (35 %) a světové (33 %) ekonomiky a růst státního dluhu (25 %).
Navzdory tomu mají čeští drobní investoři stále optimističtější výhled na nadcházející rok: 56 % z nich očekává zlepšení své životní úrovně, zatímco 11 % predikuje zhoršení. Jejich investiční výhled je podobný, 57 % očekává zlepšení vlastních investic.
Komentář Bena Laidlera, stratéga pro globální trhy společnosti eToro: „Slábnoucí důvěra světových drobných investorů v globální ekonomiku přichází ruku v ruce s náznaky, že hospodářské oživení v USA, Číně a Velké Británii ztrácí dech, a s tím, jak centrální banky zvažují zvýšení úrokových sazeb v boji proti inflaci.“
„Na globálních investičních trzích zjevně probíhá zásadní změna, o čemž svědčí odklon od rizikovějších aktiv. Inflace, špatný stav státních ekonomik a hrozba mezinárodního konfliktu znepokojovaly investory i v minulosti a bylo tedy pravděpodobné, že dojde k určitým úpravám.“
„Naše údaje však naznačují, že většina světových drobných investorů zatím setrvává u svých investičních strategií. Přestože na trzích pro příští rok existují značná rizika a v posledních dnech jsme zaznamenali určitý obrat směrem k akciím, které těží ze zvýšení úrokových sazeb, nic nenasvědčuje tomu, že by se drobní investoři začali výrazněji odklánět od svých strategií.“
"Drobní investoři se v podstatě drží osvědčených investičních postupů – vyhýbají se prodeji při prvních známkách volatility a ujišťují se, že mají přístup, který zohledňuje správný dlouhodobý přístup, nikoli krátkodobý zisk.“
Čeští drobní investoři se od globálního trendu odchylují i v úpravách svých portfolií. Zatímco většina všech investorů (56 %) svá portfolia nechávají beze změny a drží se svých strategií, většina českých investorů (52 %) na vývoj reaguje a skladbu portfolia mění.
Převážná část českých retailových investorů (60 %) také očekává, že ČNB v následujících 10 měsících znovu zvýší své úrokové sazby.
Ben Laidler dodává: „Nejnovější průzkum Retail Investor Beat ukazuje, že navzdory nejistému ekonomickému výhledu mají investoři ve své investice důvěru. Během uplynulých dvou let drobní investoři v mnoha ohledech předčili své institucionální konkurenty a zdá se, že své prostředky alokují chytře s výhledem na budoucí vývoj.    
Koneckonců nikdo nemá o situaci lepší přehled než běžný investor, který chodí nakupovat do obchodů či tankovat. Stejná logika platí i pro přetrvávající důvěru v akcie technologických firem, jako jsou Microsoft a Apple. Jsou to společnosti, jejichž produkty používají všichni, což z nich činní „defenzivní technologické“ tituly, u nichž lidé věří, že budou používány stále, i v případě, že bude globální ekonomika pokulhávat.“ (19.1.2022)