Čeští, slovenští, polští a američtí specialisté chemického vojska se zúčastnili cvičení Toxic Lance 2019

Toxic Lance 2019. Tak se jmenoval dvoutýdenní výcvik specialistů chemického vojska, kterého se zúčastnili příslušníci české, slovenské, polské a americké armády. Cvičení se uskutečnilo od 30. 3. do 13. 4. ve Výcvikovém a testovacím centru radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch a následně ve vojenském prostoru Lesť na Slovensku.
Součástí přípravy chemických specialistů byl i výcvik s bojovými otravnými látkami, kterým prošlo na padesát příslušníků liberecké 9. roty chemické ochrany 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany.
Špička ve svém oboru
„Cvičení potvrdilo, že ve světě patříme ke špičce v ochraně proti hrozbám zbraní hromadného ničení. Také naznačilo, jakým směrem by se mohl odvíjet budoucí vývoj malých multifunkčních týmů. Za velký přínos lze bezesporu považovat navázání odborného dialogu s příslušníky armád NATO v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení,“ zhodnotil zástupce velitele 9. roty chemické ochrany nadporučík Martin Maixner.
Poznamenal, že během cvičení se ukázalo, že postupy zahraničních partnerů v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení jsou podobné a díky sdílení schopností a znalostí se v rámci NATO daří jejich postupná standardizace.
Výcvik byl zaměřen také na činnost průzkumných a odběrových týmů a jejich spolupráce s dekontaminačními odřady a týmy Search and Rescue. Kromě toho vojáci plnili i odborné úkoly a sdíleli zkušenosti jednotlivých národů při řešení chemických incidentů. To umožnilo nahlédnout pod pokličku ostatním jednotkám a porovnat tak odlišnosti při řešení zadávaných incidentů.
Plnění specifických úkolů
Malé týmy plnily i vysoce specifické úkoly na místech, která simulovala reálné prostředí, například na železniční stanici s osobním a cisternovým vagonem, v troskách budov, v podzemních tunelových systémech a dalších, kterými disponuje právě Výcvikové a testovací centrum v Zemianských Kostoľanoch. Tyto úkoly plnila průzkumná družstva, odběrové týmy a nově i družstvo dekontaminace osob a materiálu, které procvičilo výstavbu místa rychlé dekontaminace – Hasty Decon.
Na konci cvičení se uskutečnila statická a dynamická ukázka používané techniky a materiálu ostatních armád NATO, kde středem zájmu byla průzkumná chemická vozidla americké armády Striker a slovenský Aligator a rovněž i přenosné přístroje rychlé detekce. (15.4.2019)