ČEZ číslo týdne

80 016 000 kWh energie uspořila loni Jaderná elektrárna Dukovany
 
Moderní evropská energetika směřuje k decentrálním a obnovitelným zdrojům, soustředí se na úspory, které přímo u zákazníků realizuje ČEZ ESCO. Ale stejně intenzivně se úsporám věnuje ČEZ i uvnitř společnosti, i v elektrárnách lze ušetřit obrovské množství energie. Jen Dukovany v uplynulých letech uspořily tolik, že by to stačilo 22 857 domácnostem na rok. Nejde o paradox, elektrárny jsou kromě výroby samy i jedněmi z největších spotřebitelů energie. Podařilo se lépe využít produkované teplo, zvýšila se teplota napájecí vody, optimalizovaly se průtoky chladících vod. Byl prověřen optimální chod všech armatur, případně je nahradily elektroarmatury. (1.2.2019)