ČEZ číslo týdne

21 196 889 sazenic vysázely Severočeské doly ze Skupiny ČEZ
V rámci rekultivací území po těžbě hnědého uhlí bylo na bývalé výsypky za uplynulých pětadvacet let vysázeno více než 21 milionů stromů a keřů. Jen v loňském bylo vysázeno na 421 070 kusů sazenic, nejpočetněji byly zastoupeny duby, lípy, borovice a javory. V zelené území se tak proměnilo dalších 113 hektarů, prolnutých vodními plochami. Rekultivace však mají mnoho podob, na 1 264 ha pěstují v nájmu hospodařící zemědělci nejrůznější plodiny. (17.5.2019)