ČEZ Prodej se oficiálně připojil k deklaraci proti energetickým šmejdům

Představenstvo společnosti ČEZ Prodej schválilo druhou verzi Deklarace na ochranu spotřebitelů. „Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitelů“ je iniciativou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a dodavatelů energií napříč trhem, kteří chtějí dále kultivovat obchodování s elektřinou a plynem, posílit práva zákazníků a bojovat proti takzvaným „energetickým šmejdům“. Deklarace si klade za cíl připravit půdu pro novelu energetického zákona a umožnit její snazší převedení do praxe.
Podporujeme a jsme velkým propagátorem Deklaraci na ochranu spotřebitelů, protože chceme zákazníky lépe chránit. Zejména v případě, když zákazník odchází od jednoho dodavatele ke druhému, je tato ochrana v současnosti nedostatečná. Především při podomním prodeji dostávají zákazníci k podpisu smlouvy, které obsahují různé skryté pokuty a kličky. Problémem jsou i plné moci bez jakéhokoliv omezení na dobu neurčitou, které jsou zneužívány roky po podpisu a u nichž často zákazník ani neví, že je podepsal,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
ČEZ Prodej již před několika lety zrušil nabídku svých produktů prostřednictvím podomního prodeje. Má vlastní etický kodex, jehož dodržování od všech svých zaměstnanců vyžaduje, a na etický rozměr podnikání klade obzvláštní důraz. Jako první společnost v Česku nyní například provedl audit i u svého subdodavatele, zaměřený na dodržování podmínek ochrany osobních údajů (tzv. GDPR). Pravidelně si také nechává od renomovaných externích společností měřit zákaznickou spokojenost, na jejímž základě jsou odměňováni pracovníci call center a zákaznických center. Známkou za jedna hodnotí obsluhu ČEZ Prodej 96 procent zákazníků.
ČEZ rovněž vůbec nevyužívá služeb zprostředkovatelů, kteří pro řadu obchodníků dojednávají smlouvy se zákazníky. Důvodem je, že právě na zprostředkovatele nyní státní orgány (v tomto případě Česká obchodní inspekce) registrují nejvíce stížností. Jedním z častých podvodných praktik zprostředkovatelů jsou například neexistující aukce energií, které zákazníkům nabízejí při podomním prodeji, po telefonu nebo prostřednictvím různých pochybných webových stránek.
ČEZ k jednání se zákazníky využívá sít vlastních kanálů. Provozuje širokou síť 24 zákaznických center a dalších zhruba 50 poboček po celé ČR.
„Vyzýváme další velké i malé obchodníky s energiemi k tomu, aby se k deklaraci připojili. S některými jsme se v posledních měsících za asistence SOCR ČR při společných jednáních často potkávali, u některých jiných důležitých společností zatím ale bohužel zájem o větší ochranu spotřebitelů chybí,“ dodává Kadlec.
Druhá verze deklarace si klade za cíl překlenout období, než začne platit novela energetického zákona, která by měla zavést větší ochranu spotřebitelů do praxe. Cílem není tuto novelu dublovat, ale naopak jí připravit na trhu půdu a její prosazení do praxe usnadnit.
„Oslovujeme dodavatele, kteří chtějí aktivně přispět k posílení ochrany spotřebitelů, a nejen tuto skutečnost deklarovat. Ověřili jsme si, že naše snaha přispívá k lepšímu prosazování zájmů zákazníků, k narovnání obchodních vztahů a ke kultivaci trhu, a víme, že je nutné pokračovat,“ vysvětluje prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.  
Deklarace by měla pomoci vymýtit ty nejkřiklavější případy neetického jednání a co nejvíce usnadnit život zákazníkům. Obsahuje konkrétní body, ke kterým se signatáři zavazují. Jde o povinnost:
●sdílet s ostatními signatáři výpovědní lhůty, což usnadní přechod zákazníka od jednoho obchodníka ke druhému;
●pro nového dodavatele, který bude v přiměřené lhůtě předem písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat zákazníka o uzavření smlouvy a datu zahájení dodávky;
●neuzavírat se zákazníky smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců;
● v případě smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, ověřit, že byl zákazník prokazatelně seznámen se smlouvou o dodávce komodity a s případnými souvisejícími smlouvami;
●ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií;
●kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik požadovat okamžitou nápravu či případně ukončit se zprostředkovatelem spolupráci. Na zprostředkovatelské smlouvy a na komoditní smlouvy uzavřené zprostředkovatelem za zákazníka nahlížet jako na smlouvy uzavřené distančním způsobem.
„Nejdůležitější ale je, aby co nejrychleji prošla novela zákona, která zajistí právně vymahatelnou ochranu pro všechny spotřebitele. Samoregulace a snaha samotných dodavatelů trh kultivovat je chvályhodná a přínosná, ale není dostačující,“ uzavírá Kadlec.
Více o deklaraci na stránkách SOCR ČR: https://www.socr.cz/clanek/tz-socr-cr-ochranu-spotrebitelu-pred-energetickymi-smejdy-je-nutne-dale-posilit-vznikla-deklarace-2-0/ (7.1.2020)