Chlazení umělé

Umění připravovat umělý led je východního původu. V 11. století vybírali kalifové v Kairu daň na nápoje chlazené umělým ledem. Do Evropy přišla znalost chladicích směsí někdy v I. polovině 16. století. R. 1550 uvádí B. Villafranca ve spisku Methodus refrigerandi (Jak chladiti), že nápoje se velmi ochladí vodou s ledkem. První umělý led vyrobil r. 1607 K, Tancredus. S. Santoro radí r. 1626 užívat chladicí směsi ze sněhu a kuchyň. soli. R. 1660 začal vyrábět pařížský limonádník Procope Conteneaux první zmrzlinu. R. 1667 uveřejňuje franc. chemik R. Boyle účinky svých zkoušek několika chladicích směsí. R. 1755 si všiml Američan Cullen, že vodu lze zmraziti pod vývěvou, a r. 1777 zjistil Nairne, že sírová kyselina pohlcuje v zředěném vzduchu vydatně vlhkost – těchto dvou pozorování užil r. 1810 Angličan J. Leslie k sestrojení chlad. stroje vakuového se sírovou kyselinou. Byl to stroj málo vydatný, zlepšil jej r. 1824 John Vallance a užil k výrobě umělého ledu. R. 1834 si dal Američan Jacob Perkins (průkopník vysokotlakých par. strojů) patentovat chladicí stroj s parami éterovými proháněnými hadovcem a po zkapalnění znovu odpařovanými v odparníku. Američan J. Gorrie sestrojil r. 1850 první otevřený stroj studenovzdušný, v němž se stlačený vzduch dal rozpínati a vháněl přímo do chladicích komor. Slibný vývoj chladicích strojů zabrzdil chladicí stroj Harrisonův (1859), poněvadž užité v něm páry ethylenové byly zdraví škodlivé. R. 1860 si dal patentovat F. P. E. Carré absorpční chl. stroj čpavkový. R. 1862 sestrojil D. E. Siebe éterový stroj podle principu Perkinsova a A. C. Kirk z Kolína n. R. první uzavřený stroj studenovzdušný pracující se stále týmž vzduchem. R. 1869 se objevuje podobný chl. stroj zlepšený F. Windhausenem. Téhož roku zařídil francouzský průkopník chladírenství, Ch. Tellier, první chladírnu na lodi, s čpavkovým strojem. Na světové výstavě ve Vídni 1873 byl vystaven první stroj s kyselinou uhličitou, sestrojený L. Seybothem. R. 1875 se objevuje první čpavkový stroj kompresní, sestrojený K. P. G. Lindem (průkop. zkapalňování plynů). R. 1898 sestrojuje Linde účinnější stroj na principu protiproudném.