Chloroform

 

Objevil jej r. 1831 franc. chemik E. Souberain a něm. chemik J. Liebig, v lékařství se začal užívat hojněji až koncem 40. let, ač již r. 1832 ho po prvé užil americký lékař S. Guthrie.