Chmelu se dařilo, jeho sklizeň je jednou z nejvyšších za poslední roky

Díky průběhu počasí ve vegetačním období chmele a příznivým klimatickým podmínkám je letošní sklizeň nadprůměrná. Potvrdila to sumarizace prohlášení pěstitelů chmele.
Zejména závěr vegetačního období byl pro vyzrávání chmelových rostlin optimální. Velmi pozitivně chmel reagoval na lokalitách, kde byl větší úhrn srážek, případně byla chybějící vláha doplněna závlahou. Nejvýrazněji se zvýšila produkce chmele v Úštecké oblasti.
V Žatecké oblasti došlo k zvýšení produkce chmele o 1 287,02 tun na celkových 5 276,53 tun, což činí nárůst o 32,26 procent. U Žateckého poloraného červeňáku se zvýšila produkce o 889,59 tun, což činí nárůst o 27,23 procent. Průměrný výnos této odrůdy činil 1,24 tun z hektaru. U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 110,96 tun, což je nárůst o 27,29 tun, který činí 32,62 procent. Odrůdy Harmonie bylo sklizeno 19,35 tun, což je nárůst o 7,33 tun a zároveň 60,98 procent. Odrůda Kazbek se podílela na sklizňovém množství 65,26 tunami s nárůstem 20,75 tun, což je 44,51 procent. U odrůdy Premiant je množství sklizeného chmele 202,51 tun, oproti loňsku došlo k navýšení o 47,05 tun, což činí 30,28 procent. Odrůdy Saaz Late bylo sklizeno 97,35 tun, což je nárůst o 20,67 tun a zároveň nárůst o 26,96 procent. Odrůdy Saaz Special bylo sklizeno 84,18 tun, což je nárůst o 50,83 tun a extrémní nárůst o 152,41 procent. Odrůdy Sládek bylo sklizeno 513,49 tun, což je nárůst 211,67 tun a zároveň 70,13 procent.
V Úštěcké oblasti se nejvýrazněji zvýšila produkce chmele, a to o 382,86 tun na celkových 933,59 tun s nárůstem o 69,52 procenta. Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno 703,47 tun, což činí nárůst 274,64 tun, které představuje 64,04 procenta. Odrůda Kazbek vykázala sklizňové množství 14,13 tun, které činí nárůst o 1,02 tun, což činí 7,78 procent. Velmi výrazně se projevila odrůda Premiant, které bylo sklizeno 93,93 tun s vysokým navýšením o 125,85 procent, což činí nárůst 52,34 tun. Sklizňové množství odrůdy Sládek se zvýšilo o 63,80 procent, což činí 39,41 tun na současných 101,19 tun.
V Tršické oblasti se také výrazně zvýšila sklizeň chmele na 934,59 tun, která činí nárůst o 348,41 tun a v procentovém vyjádření 59,44. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku bylo oproti loňsku sklizeno o 55,77 procent více, což činí nárůst 220,01 tun na současných 614,48 tun. U odrůdy Premiant byl nejvyšší nárůst o 83,40 procent, což je 36,56 tun na sklizených 80,40 tun. Odrůdy Sládek bylo sklizeno o 62,06 procent více, což je nárůst o 83,20 tun na současných 217,26 tun.
Celkem za Českou republiku můžeme hodnotit sklizňový ročník 2019 jako jeden z nejvyšších s celkovou produkcí chmele 7 144,71 tun a průměrným výnosem 1,43 tun z hektaru. Ve srovnání s ročníkem 2018 došlo ke zvýšení produkce chmele o 2 018, 29 tuny (v r. 2018 bylo sklizeno 5 126, 42 tuny), což činí meziroční nárůst 39,37 procent.
Tento úspěšný ročník se velmi přiblížil ke sklizni v roce 2016, kdy byl průměrný výnos 1,61 tun s celkovou sklizní 7 711,61 tun. (ÚKZÚZ  5.12.2019)