Chrom

 

Objevil jej r. 1797 franc. chemik Vauquelin. Elektrolyticky jej získal r. 1854 Bunsen a technickou výrobu zavedl r. 1898 Goldschmidt.