Chytré snímače pro internet věcí – IoT

Klíčovými úlohami v prostředí průmyslu 4.0 jsou vytváření, transportování a zpracování informací. Základem všech informací jsou inteligentní snímače, které zajišťují požadované vstupy. BOS 21M ADCAP je nově vyvinutý optický multifunkční snímač z řady BOS 21M. Univerzální specialista využívá červené světlo a umožňuje vám vybrat si ze čtyř různých režimů snímání: s potlačením pozadí, difúzní, odrazný a s procházejícím paprskem. Všechny funkce snímače lze konfigurovat prostřednictvím IO-Link za běhu systému a funkci teach-in lze inicializovat z řídicího systému na dálku.
Snímač navíc detekuje aktuální provozní podmínky, sbírá a zpracovává informace a poskytuje mnohem více dat než jen dvoustavový signál prostřednictvím IO-Link. Signály senzoru jsou upraveny a předzpracovány přímo ve snímači. To snižuje zatížení řídicího systému a omezuje objem dat přenášených po sběrnici.
Úplné a inteligentní diagnostické funkce zprostředkovávají důležité informace, jako očekávanou životnost, dobu provozu a funkční rezervy. Prostřednictvím sledování hodnot emisivity a měření kvality signálu je možné již v počátečním stadiu spolehlivě detekovat narůstající znečištění, špatné ustavení, chyby konfigurace a jiné závady. Ovšem pokud jde o provozní zabezpečení, nabízí tento inteligentní snímač mnohem více. BOS 21M ADCAP je první snímač, který opticky sleduje výstup emitovaný LED a určuje „úroveň zatížení“ prostřednictvím vnitřní teploty senzoru a napájecího napětí. Více na www.balluff.cz (9.8.2017)