Chytré továrny změní trh, zákazník bude spokojenější a o to jde v každém byznysu!

Čtvrtá průmyslová revoluce, označována jako průmysl 4.0, je spojena s digitalizací a automatizací výroby. Pro výrobní podniky přináší největší výhodu v podobě optimalizace. Tzv. chytré továrny mají stovky až tisíce zařízení, která se sama optimalizují, a přinášejí tak velké úspory, potažmo i vyšší zisky. Pokud chce být jakákoliv továrna do budoucna úspěšná, musí do svých systémů implementovat robotické linky nebo automatické řízení.
V dnešní koronavirové době přináší navíc robotizace další významný rozměr. Pokud výroba není závislá na počtu zaměstnanců, kteří mohou skončit v karanténě, nebo onemocnět a navíc třeba ještě chorobu v provozu šířit a nakazit další, znamená robotický provoz značnou konkurenční výhodu.
„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli spustit robotizovanou výrobu, bylo zvýšení kvality a výrobní kapacity, abychom byli schopni uspokojit rostoucí poptávku. Výroba dveří a zárubní je zcela jistě závislá na počtu kvalifikovaných zaměstnanců, s robotickými linkami ale prudce roste rychlost naší reakce na zvýšení počtu zakázek. Zásadní snížení zmetkovitosti je pak příjemným bonusem navíc,“ vysvětluje Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR, výrobce interiérových dveří a zárubní.
Firma SOLODOOR přišla s myšlenkou na nákup dvou robotických linek na výrobu zárubní v roce 2017. Do provozu je postupně zavedla v roce 2020 a tím zdvojnásobila svoji výrobní kapacitu a snížila zmetkovost o 40 %. Další důležitou investicí byl nákup stroje Homag na výrobu unikátní oblé hrany dveří v hodnotě téměř 70 miliónů korun, s kterým reagovala na poptávku trhu po do té doby poměrně jedinečné technologii. Návratnost těchto investic se předpokládala mezi pátým až šestý rokem, ale to platilo v době předkoronavirové.
Automatizace a robotizace ve výrobě je spojena vždy s nahrazením pracovní síly, ve většině případů se jedná o nekvalifikované pozice, na které výrobní podniky s potížemi hledají zaměstnance. „V dnešní době je velký problém najít zaměstnance, kteří budou ochotni vykonávat méně kvalifikovanou práci, automatizace je pro nás zcela jistě řešením,“ vysvětluje Martin Dozrál.
Každá změna přináší obavy, s kterými se potýkala společnost už v první a druhé průmyslové revoluci, kdy se lidé obávali ztráty zaměstnání.  Lidé se postupně na změnu adaptovali a přišli na to, že se zbavili neatraktivní práce, došlo ke zvýšení produktivity a efektivnosti. A k světlejší budoucnosti nepochybně přispělo i to, že děti začaly chodit do školy místo do práce. Bude docházet ke vzniku nových pracovních míst, která nemusí nutně znamenat pouze nároky na vyšší kvalifikaci, ale budou zahrnovat oblasti, kde stroj nebo robot nemůže nahradit lidský přístup. To se týká zejména profesí, kde je nezbytný osobní kontakt, nebo složité a často se měnící motorické operace. Plnohodnotná adaptace strojů i na tyto profese pak bude nejspíš předmětem až další vlny průmyslové revoluce. Obecně bude docházet k nahrazování lidí stroji v oborech s požadavkem na nižší kvalifikaci nebo takové práce, kde není potřeba lidský úsměv.
„Celkový počet kmenových zaměstnanců se u nás zavedením robotických linek nesnížil, některé zaměstnance jsme přesunuli na jiné pozice, zredukovali jsme pouze počet agenturních pracovníků, které jsme nejvíce využívali na méně kvalifikované činnosti,“ uvádí Martin Dozrál.
Průmysl 4.0 jenom logicky navazuje na nezadržitelný pokrok. Počítače budou rozhodovat a někde již rozhodují na základě dat bez zahrnutí chybujícího lidského faktoru. Tzn. stroje nezávisle komunikují a spolupracují s lidmi na tvorbě zákaznického řešení a zároveň neustále sledují stav a potřebu svého servisu. Stávají se nezávislými jednotkami, které jsou schopny sbírat data, analyzovat je a na základě toho rozhodovat.
Přizpůsobení zákazníkovi je dalším přínosem automatizace a robotizace ve výrobě. Komunikace mezi výrobou a zákazníkem se zpřehledňuje, stává se přímočařejší, odbourávají se komunikační šumy, které vznikají, pokud se požadavky zákazníka komunikují přes několik oddělení, než se dostanou k výrobě. Zrychlí se výroba a dodávka zboží a služeb.
A jak bude vypadat nákup interiérových dveří za několik let?
„V budoucnu si dovedu představit, že bude fungovat takový systém, kdy zákazník objedná dveře online, a data, která zadává, se posílají přímo do výroby, čímž by se výrazně zkrátila dodací lhůta. Takový systém ale bude muset obsahovat velké množství dat a bude muset umět vyhodnotit chyby v zadání. Indicie od zákazníků nám však ukazují, že chtějí při nákupu dveří zákaznický servis, partnera, který jim poradí, nechtějí na sebe převzít odpovědnost za správné zaměření a konfiguraci všech parametrů,“ popisuje Dozrál ze SOLODOORU.
Nákup na e-shopech může pro výrobce přinést podstatné zjednodušení, ale bude to příjemné i pro zákazníka? Omezí se jednak nabídka atypických produktů a spotřebitel také přijde o kvalitní zákaznickou službu. „Kdyby se mě někdo před covidem zeptal, jak vidím budoucnost e-shopů na trhu interiérových dveří, odpověděl bych, že je to v České republice okrajový způsob prodeje, zákazník preferuje radu od prodejce a chce dveře před jejich nákupem fyzicky vidět. S příchodem Covidu se ovšem situace změnila a e-shopový prodej dveří je velmi aktuální téma,“ uvádí Martin Dozrál. Situace s covidem mění společnost a nákupní chování posouvá do online světa, a to i v oblastech, kde to bylo těžko představitelné.   
Průmysl 4.0 slibuje nadprůměrné příjmy pro společnosti a zvýšení zákaznické spokojenosti díky zrychlení všech procesů. (21.10.2020)