Cigarety nedovezl

O víkendu odhalili hradečtí celníci muže, který si chtěl dovézt z Polska 4000 neznačených cigaret, fingoval, že nelze zpřístupnit zavazadlový prostor vozidla.
Hlídka mobilního dohledu operující v sobotu v polském příhraničí si vytipovala ke kontrole osobní automobil české imatrikulace. Řídil jej šestapadesátiletý Čech. Na standardně položený dotaz celníků, zda s sebou veze alkohol, cigarety, tabák nebo narkotika, reagoval negativně. Vzápětí během kontroly vozidla předstíral, že nemůže klíčky otevřít zavazadlový prostor. Do něho celníci vnikli jednoduše přes zadní sedačku za spolujezdcem. V kartonové krabici našli 4 000 kusů cigaret značek Richmond a American red.  Pašerák je údajně koupil od neznámého muže na parkovišti u polské tržnice.
Cigarety celníci zajistili a uskladnili ve skladu celního úřadu. Kuřivu chyběly tabákové nálepky a bylo přepravováno ve větším množství, než je povoleno pro osobní spotřebu.
Muži bude doměřena spotřební daň ve výši 11 600 korun, vysloveno propadnutí zboží a ve správním řízení mu hrozí pokuta v řádech tisíců až desetitisíců korun.
Fyzické osoby, které dopravují cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, je mohou dovézt, aniž by uhradily spotřební daň, pouze v zákonem stanoveném limitu 800 kusů cigaret. U cigaret ze třetích zemí platí osvobození od daně z přidané hodnoty, spotřební daně a cla u 200 kusů cigaret. (18.1.2021)