Cisco představuje komplexní bezpečnostní architekturu pro průmyslový internet věcí

Počítačové sítě se stávají páteří provozních technologií (OT), na nichž závisí kriticky důležitá infrastruktura včetně energetiky, dopravy nebo průmyslové výroby. Podniky stále častěji vyžadují přístup k datům v těchto systémech v reálném čase kvůli zefektivňování výroby, řízení nákladů a zvyšování bezpečnosti. Cisco představuje komplexní řešení, které propojuje informační a provozní technologie s cílem zajistit pokročilou detekci anomálií.
Společnost Cisco na letošní konferenci Cisco Live představila:
- První bezpečnostní architekturu pro IoT, která poskytuje zdokonalený přehled o prostředích IoT a 
- Pokročilou detekci bezpečnostních anomálií Cisco Cyber Vision využívající služby Cisco Talos, která poskytuje detekci kybernetických hrozeb u průmyslových zařízení v reálném čase.
- Řešení Cisco Edge Intelligence zjednodušuje sběr a správu dat od okraje IoT po multicloud. Tato data podniku poslouží ke zvyšování efektivity, lepšímu rozhodování a urychlení digitalizačních projektů.
Množství kybernetických hrozeb v prostředích kriticky důležité infrastruktury neustále stoupá a představuje závažné ohrožení bezpečnosti lidí i finanční riziko. „Změny u zařízení a připojení je nutné rychle detekovat, vyhodnotit zranitelnosti a ošetřit je dříve, než dojde k narušení bezpečnosti podniku,“ říká Sid Snitkin, viceprezident poradenské společnosti ARC. Cisco poskytuje komplexní zabezpečení sloučením IT a OT do jednoho bezpečnostního operačního centra, které zajišťuje pokročilou detekci anomálií a vyhodnocení s pomocí vestavěné služby threat intelligence.
 „Podniky potřebují úplný přehled o různorodých síťových prostředích, aby dokázaly účinně zabezpečit okraje průmyslové sítě, snížit rizika kybernetických hrozeb a optimalizovat průmyslové procesy,“ říká Liz Centoni, viceprezidentka a generální ředitelka divize cloudových, výpočetních a IoT řešení společnosti Cisco.
Aktuální inovace bezpečnostní architektury pro IoT od společnosti Cisco
- Zabezpečení průmyslového síťového prostředí: Cisco Cyber Vision je první softwarové bezpečnostní řešení pro automatizované zjišťování přítomnosti průmyslových zařízení poskytované prostřednictvím portfolia síťových produktů Cisco pro průmyslový internet věcí (IIoT).  Cisco Cyber Vision analyzuje datový provoz z připojených zařízení, vytváří segmentační pravidla v Cisco ISE a DNA Center, která brání horizontálnímu šíření hrozeb v provozním prostředí, a využívá poznatky o hrozbách poskytované službou Cisco Talos. S jejich pomocí v reálném čase zajišťuje u průmyslových zařízení a procesů monitoring kybernetických hrozeb, které by mohly ovlivnit provozuschopnost, produktivitu a bezpečnost.
- Správa dat od okraje sítě po multicloud: Řešení Cisco Edge Intelligence se integruje s průmyslovými sítěmi Cisco a zjednodušuje získávání dat z okraje sítě. Zefektivňuje předávání dat do multicloudových a lokálních destinací, kde je lze využít ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku, a pomáhá je lépe spravovat ve všech důležitých fázích jejich životního cyklu.
Cisco odstraňuje složitost infrastruktury s prvky od různých výrobců, různými typy dat a různými zařízeními. Namísto toho nabízí jednoduchá bezpečnostní řešení pro IoT, která lze spravovat na libovolné bráně, přepínači nebo směrovači Cisco. Tím spojuje komplexní zabezpečení se zjednodušenou správou dat. (17.2.2020)