Cizinci k nám přicházejí hlavně za prací

Počet cizinců v Česku roste, a to zejména díky příchozím ze zemí Evropské unie. Koncem loňska (2017) u nás bylo evidováno 527 tisíc cizinců. Jejich počet se od roku 2010 nepřetržitě zvyšuje. Přicházejí sem hlavně za prací.
„Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Více než čtyři desetiny z celkového počtu cizinců reprezentují občané zemí EU, kteří k nám mají snadnější přístup,“ říká Jarmila Marešová z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Cizinci tvoří 5 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Nejvíc jich žije v Praze a středních Čechách. Více než polovina cizinců pobývajících na našem území má povolení k trvalému pobytu. Celkem 244 tisíc cizinců mělo koncem loňského roku přechodný pobyt. Na základě uděleného azylu pak u nás pobývá cca 3 tisíce cizinců.
„Cizinci k nám nejčastěji přicházejí kvůli zaměstnání a podnikání. To se týká hlavně mužů. U žen převažují rodinné důvody. Třetím nejběžnějším důvodem je studium. Humanitární a jiné důvody uvádí bezmála 9 % cizinců,“ dodává Jarmila Marešová.
Ke konci roku 2016 bylo v Česku zaměstnáno celkem 383 tisíc zahraničních pracovníků v pozici zaměstnance. Dalších 86 tisíc cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Cizinci pracující v tuzemsku tak tvořili 9,1 % z celkové zaměstnanosti v národním hospodářství.
„Mezi zahraničními pracovníky, kteří k nám přicházejí z EU, dominují Slováci. Následují Rumuni, Poláci a Bulhaři. Pokud jde 
o občany třetích zemí, převažují Ukrajinci,“ uvádí Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Podíl cizinců v populaci je v České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi podprůměrný. Vysoký je v Lucembursku nebo Švýcarsku. Naopak nejnižší v Rumunsku a Litvě. 10% podíl cizinců hlásí Německo, kde však žije početně nejvíce osob se zahraničním cestovním pasem, konkrétně 8,6 miliónu. Více než 5 miliónů cizinců žije ve Velké Británii a Itálii, přes 4 milióny ve Španělsku a Francii.
Více informací naleznete v ročenkové publikaci Cizinci v ČR – 2017: https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2017