Členové ČLFA poskytli v 1. čtvrtletí firmám nebo domácnostem 52,09 mld. Kč, meziročně o 4,6 % více

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvním čtvrtletí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 52,09 miliardy korun, to je o 4,6 % více než ve stejném období roku 2017. Z celkového objemu bylo 44,19 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a dalších 7,90 miliardy na financování zboží, služeb a investic pro domácnosti.
Souhrnné pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního března 260,58 miliardy korun. Členské firmy v letošním prvním čtvrtletí uzavřely 153 603 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci tohoto období spravovaly 1 293 827 aktivních smluv.
„Oproti vývoji v loňském roce jsme pozorovali příznivější výsledek v oblasti financování domácností. Je to důkaz přetrvávající silné spotřebitelské důvěry, kterou stimuluje dobrá kondice české ekonomiky i historicky nízká nezaměstnanost,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 41 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.
Oblast financování podnikatelských investic vykázala mírné snížení o 2,7 % při celkovém objemu 24,64 miliardy korun. Důvodem statistického poklesu však byla změna metodiky vykazování u jedné velké členské společnosti. Třicet procent firemních investic bylo realizováno pomocí operativního leasingu.
Dařilo se factoringu. Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu na členské firmy ČLFA se meziročně zvýšila o 
12,3 % na 35,91 miliardy korun, objem prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu vzrostl o 14,7 % na 19,55 miliardy.
Meziroční nárůst o 6,5 % na 7,90 miliardy korun asociace zaznamenala v oblasti financování domácností. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členy ČLFA v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 5,9 % na 6,96 miliardy korun, objem spotřebitelského leasingu o 11,9 % na 0,94 miliardy korun.
Nejvíce kontraktů členské firmy ČLFA jako obvykle uzavřely na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytly v prvním čtvrtletí letošního roku 21,33 miliardy korun, z toho 11,59 miliardy korun bylo určeno na pořízení 29 503 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nová osobní vozidla tak vzrostl o 3,6 %, počet těchto automobilů se zvýšil o 7,5 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 43,5 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice během úvodního čtvrtletí roku.
Třicet procent firemních investic bylo realizováno pomocí operativního leasingu
V prvním čtvrtletí roku 2018 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 24,64 miliardy korun.
Sedmdesát procent těchto investic (17,25 miliardy korun) bylo realizováno pomocí produktů určených výhradně na financování konkrétní věci. Třicet procent investic (7,39 miliardy korun) bylo financováno operativním leasingem. V rámci operativního leasingu rostl zájem především o tzv. full-service leasing, tedy o pronájem s komplexními doplňkovými službami. Jeho objem se meziročně zvýšil o 3,3 %.
Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 840 milionů korun.
V přehledu financovaných věcí ve firemní sféře tradičně převládají dopravní prostředky. Také tentokrát největší objemy vykázaly osobní a užitkové vozy, stroje a zařízení (hlavně zemědělské či lesnické stroje a kovoobráběcí anebo ostatní obráběcí stroje) a poté nákladní automobily.
Převládá poptávka po regresním a tuzemském factoringu
Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.
Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 14,7 % na 19,55 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 35,91 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 12,3 %.
V letošním prvním čtvrtletí opět mírně vzrostl podíl bezregresního factoringu, při němž factoringová společnost přebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Přesto však nadále převládá poptávka po regresním factoringu, z hlediska regionálního zaměření po tuzemském factoringu.
Objem spotřebitelských úvěrů i spotřebitelského leasingu vzrostl
Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v letošním prvním čtvrtletí prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 6,96 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 5,9 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,94 miliardy korun, tedy o 11,9 % více než loni.
Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (1,90 miliardy korun), neúčelové půjčky (1,39 miliardy korun) a financování hmotného majetku (3,67 miliardy korun).
Na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 18 129 nových smluv, na neúčelové půjčky 50 828 nových kontraktů a na financování hmotného majetku 46 671 nových obchodů.
Také v letošním prvním čtvrtletí si domácnosti nejvíce půjčovaly na osobní automobily. Zájem rostl o financování nových aut i o financování ojetých vozidel. Téměř třetinu nových osobních automobilů financovaných prostřednictvím členů ČLFA si domácnosti pořídily na operativní leasing.
Obr. Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) v první čtvrtletí 2018