Cloudové technologie posouvají dodavatelské řetězce na zcela novou úroveň

Na dnešním vysoce konkurenčním trhu je celá řada faktorů, které ovlivňují úspěch i případný pád. Řeč je zejména o dostatku informací, které jdou ruku v ruce s rychlostí zpracování dat a analytickými schopnostmi. Pokud těmito dovednostmi společnost disponuje, snáze se vyrovná s nepředvídatelnými událostmi, které mohou jinak vést ke zpoždění nebo snížení zisku. Nedocenitelným pomocníkem je na tomto poli cloud computing. Pokud je v procesech dodavatelského řetězce správně implementován, efektivně pomáhá se zvládáním kritických událostí. A garantuje také nejen vyšší efektivitu, ale i značnou výhodu proti společnostem, které se cloud computingu zatím vyhýbají.
Hned 40 % českých firem staví dál svou infrastrukturu převážně na vlastních řešeních. Ukázal to průzkum mezinárodní agentury IDC, který v roce 2020 realizovala se společností Microsoft1. Do dvou let ale plánuje cloud využít víc než 85 % dotazovaných českých podniků. Důvody jsou přitom nasnadě. Řešení firemní infrastruktury založená na cloud computingu jsou flexibilní, bezpečná, jednoduše se spravují a firmy díky nim šetří náklady na nákup hardwaru, i ty personální. Velkou výhodou je ale i škálovatelnost, to znamená využívání pouze takového výpočetního výkonu, jaký firmy v danou chvíli potřebují. Všechny tyto aspekty jsou extrémně důležité zvlášť v dnešní době, kdy jsou podniky víc než kdykoliv dříve nuceny rychle se adaptovat na nečekané změny na trhu. Právě to jim zjednodušuje cloud computing, tedy jednotné řešení pro ukládání dat, provoz programů a aplikací a přístup k nim i datům napříč zařízeními nejen v práci, ale třeba i z domova nebo na služební cestě.
„Dodavatelské řetězce pracují s mnoha partnery, s nimiž sdílí obrovské množství dat. Proto potřebují mít v reálném čase dokonalý přehled o tom, kde se zboží přesně nachází, a to v kterémkoliv bodě výrobního, distribučního nebo přepravního procesu. Aby na náhlá narušení či výpadky mohly firmy bezprostředně reagovat, potřebují mít moderní, spolehlivá a bezpečná technologická řešení,“ říká Dave Fraas, ředitel divize softwarového vývoje ve společnosti C.H. Robinson Europe. „Při optimalizaci dodavatelského řetězce má svoji nezastupitelnou roli právě cloud. Systémy pro řízení dopravy postavené na cloud computingu logistické procesy značně usnadňují. Přehled v reálném čase je také nezbytný pro zlepšení pracovních postupů a obchodní úspěch,“ dodává Dave Fraas.
Cloud: klíč k nákladové efektivitě
Podle dat agentury IDC bylo v roce 2020 hned sedm z deseti firem vlivem pandemie nuceno hledat provozní i ekonomické úspory. I v této oblasti může pomoci cloud. Implementace nových technologií vyžaduje pochopitelně finanční investice, z dlouhodobého hlediska ale přináší významné výhody. Dodavatelské řetězce postavené na cloudových technologiích pomáhají řídit různé oblasti činností v reálném čase a přinášejí efektivnější plánování i realizaci zakázky. Díky skutečnosti, že mají podniky detailní informace o zboží od zahájení výrobního procesu až k dodání koncovému zákazníkovi, mohou okamžitě reagovat na případná narušení procesu, což významně snižuje neočekávané výdaje.
Cloudové technologie také nabízejí pokročilé možnosti práce s daty. Reporty i analýzy, sestavené i z obrovského množství dat, jsou dostupné na několik kliknutí, což přepravcům pomáhá získávat zásadní informace o tom, jak dosáhnout nákladové efektivity a zároveň dodávat včas a spolehlivě. Tady ale nákladová efektivita cloudového řešení nekončí: s přechodem na něj si firmy mohou přestat lámat hlavu s nákupem a správou drahého hardwaru, stejně jako s prostředky na budování infrastruktury, což samozřejmě souvisí i s personálními náklady na obhospodařování těchto zařízení. Automatizované řízení v neposlední řadě pomáhá snižovat množství lidských chyb, které k úsporám rovněž přispívají.
Cloud: klíč k záři reflektorů
Společnost C.H. Robinson, celosvětově nejsilnější logistická platforma pomáhající ostatním firmám s přepravou, spojila loni své síly s technologickým gigantem, společností Microsoft. Výsledkem je propojení systému pro řízení přepravy Navisphere s cloudem Microsoft Azure. Z tohoto partnerství budou benefitovat společnosti, které získají všechny důležité informace a data v jakékoliv fázi výrobního i dodavatelského procesu a díky tomu mohou pružně reagovat na jakoukoliv změnu. Propojení Navisphere a Microsoft Azure ale také akceleruje inovace v oblasti dopravy.
„Navisphere nyní využívá aplikační platformu Azure IoT Central, která slouží k integraci zařízení internetu věcí (IoT). Díky tomu lze v zásilkách sledovat veličiny, jako je teplota, otřesy, náklon, vlhkost, světlo i tlak, a zákazníci tak budou mít k dispozici ještě podrobnější informace o zboží,“ popisuje výhody strategického partnerství David Fraas ze společnosti C.H. Robinson.
Cloud: klíč k výkonu
Logistické společnosti se každý den potýkají s měnící se poptávkou a nepředvídatelnými okolnostmi. Současně pracují s obrovským množstvím dat. Tomu se bez správné technologie čelí velmi obtížně. Právě zde přichází další benefit cloudu, kterým je škálovatelnost. Díky ní mohou společnosti využívat přesně takový výpočetní výkon, jaký v danou chvíli potřebují. A když už vysoký výpočetní výkon nepotřebují, zkrátka za něj neplatí.
Cloud: klíč k zabezpečeným datům
Přestože řízení společností v online prostředí přináší celou řadu výhod, má i svá slabá místa. Noční můrou nejen logistických společností jsou výpadky proudu, jejichž důsledkem jsou výpadky v řízení dodavatelského procesu stejně jako ztráta dat. I tyto hrozby řeší cloud computing. Ten poskytuje záložní infrastrukturu, která doplňuje místní infrastrukturu v případě výpadků nebo jiných náhlých změn.
„Cloudové služby navíc zjednodušují ochranu a zabezpečení dat. Obecně lze říci, že pokud společnost vynaloží stejné náklady, nabídne cloud pokročilejší ochranu dat a zabezpečení, než kdyby investice směřovaly k nákupu hardwaru. To je důležité zejména pro malé a střední firmy v oblasti dodavatelských řetězců, které často nemají dostatek prostředků na nejmodernější ochranu svých sítí," komentuje Dave Fraas. (1.2.2022)