ČMA na MSV: Bez obratu k inovacím a finálním výrobkům se školství v ČR nezmění

Kulatý stůl České manažerské asociace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně upozornil na to, že Česko se vzdaluje vyspělým ekonomikám. Chybí mu plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy.
České školství je devalvováno, kvalita absolventů klesá. Viníkem je současná skladba průmyslu, který je postaven na subdodavatelství a nepoptává kvalitní pracovníky. Pokud by byl průmysl zaměřen na finální výrobky a inovace, vyžadoval by vzdělanější pracovníky a kvalitnější školství. Stát ale nemá plán na zvýšení konkurenceschopnosti země a na přechod ekonomiky na technologickou znalostní ekonomiku odpovídající požadavkům 21. století.
Shodli se na tom účastníci kulatého stolu pod názvem „Manažeři, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti ČR“, který uspořádala Česká manažerská asociace (ČMA) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
„Jsme země tisíců subdodavatelů, u montážních linek nejsou potřeba vzdělaní pracovníci,“ uvedl generální ředitel SOMA SPOL. Ladislav Verner.
Jak upozornil další účastník kulatého stolu Martin Hausenblas, zakladatel společností ADLER International a LIFTAGO, současné školství nepřipravuje žáky na 21. století. Nedokáže je naučit kritickému myšlení, schopnosti pracovat v týmu a s informacemi. „Jediná jistota je, že nynější žáci nebudou dělat to, co studují,“ upozornil Martin Hausenblas, který založil 
a financuje Stipendijní fond Renesance.
Stejný názor vyjádřili i další vystupující Libor Witassek jednatel DC VISION a Petr Novák, generální ředitel KOYO BEARINGS ČR. „Čtvrt století se bavíme o neefektivním školství bez memorování. Zapomeňme na to, že stát ho změní,“ říká Libor Witassek. A navrhuje, aby ho vláda svěřila do rukou soukromého sektoru a firem s poukazem na dobré zkušenosti z Německa.
Bez inovací nedojde k obratu
Řečníci se dále shodli na tom, že základem změny české ekonomiky je orientace na inovace. „Budoucnost konkurenceschopnosti spočívá v inovacích. Ovšem musíme si jasně definovat, v čem chceme být lepší než konkurence,“ upozornil Petr Novák.
Právě dlouhodobě nedostatečný tah na bránu českého státu je jedním z bolavých míst zvýšení konkurenceschopnosti. „Špička nejkonkurenceschopnějších zemí světa se nám vzdaluje. Stát nedostatečně podporuje projekty s vysokým know-how,“ uvedl při debatě prezident ČMA Pavel Kafka s poukazem na zprávy Světového ekonomického fóra (WEF). Podle něho již tři roky za sebou ČR stagnuje v žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti na 31. místě a v inovacích zaostává za top 10 nejvyspělejších zemí. S napětím je očekávaná letošní zpráva WEF.
Řečníci se shodli i v tom, že české vlády v minulosti učinili pokusy vytvořit z ČR znalostně technologické centrum Evropy. Problém je v realizaci. „Oborových a dalších strategií máme více jak 130,“ poznamenal Pavel Kafka.
Kulatý stůl přinesl také řadu návrhů, jak zvýšit konkurenceschopnost ČR. „Priorita jsou autonomní auta, fosilní auta jsou před vymřením. Pokud na to nezareagujeme, celá ekonomika bude mít problém,“ uvedl například Martin Hausenblas. Součástí přechodu k autonomním vozidlům by měly být testovací polygony, které by do země přilákaly inovativní firmy. Řečníci zmínili i nezbytnost podpory nanotechnologií a postavení vysokorychlostních tratí. (2.9.2018)