Co čeká podnikatele v roce 2020? Přehled hlavních změn a podpory

Pouze dvakrát ročně se od příštího roku bude měnit legislativa. A to 1. ledna a 1. července. Jde o jedno z opatření na podporu snižování administrativní zátěže podnikatelů, která Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími subjekty postupně realizuje. Podnikatele v příštím roce čekají i další změny, příležitosti a intenzivní podpora. Týkají se mimo jiné pojištění, eNeschopenek, elektronické evidence tržeb, daní, mýta či rodinných firem.
Legislativa a sociálně-zdravotní oblast
„Od 1. ledna budou mimo jiné platit jednotná data účinnosti. V praxi to znamená, že ke změně legislativy bude docházet jen dvakrát ročně, a to 1. ledna a 1. července. A to proto, aby živnostníci a další podnikatelské subjekty nemuseli stále sledovat, kdy a co se mění a měli víc času na svůj byznys,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:
„Po letech odkladů také začne platit eNeschopenka, která zásadně zjednoduší tok informací, protože elektronicky propojí lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení, což by v praxi mělo znamenat méně papíru a větší přehled. Se sociální i zdravotní oblastí souvisí také pojištění, dojde ke změně jeho výše.“
Minimální zdravotní pojištění bude od příštího roku 2 352 Kč, tato částka měsíčně se bude odvádět od února, platí se totiž zpětně. Půjde o 13,5 % z poloviny průměrné mzdy. Od dubna se rovněž změní minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, nově se bude jednat o 2 544 korun měsíčně, tedy 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy. S Novým rokem se rovněž zvýší minimální mzda, a to na 14 600 Kč ze současných 13 350 Kč.
EET a daně
Počínaje květnem příštího roku budou muset evidovat všechny hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou či zápočtem kauce nebo jistiny) také řemeslníci a fyzické osoby, které vykonávají svobodné povolání. Začne poslední fáze elektronické evidence tržeb (EET). Podnikatelé a živnostníci si budou muset včas požádat o autentizační údaje, stáhnout potřebný certifikát, zajistit si potřebné vybavení. Zároveň budou moct, rovněž od 1. května 2020, pokud mají obrat do 600 tisíc Kč ročně a splní předepsané podmínky, požádat o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu. Na vyřízení žádosti o zvláštní režim EET má správce daně 30 dní.
 „Rovněž dojde k řadě daňových změn. Například se sníží DPH, od ledna na 10 % u tepla a chladu, od května pak dojde ke stejnému procentuálnímu snížení DPH u vodného, stočného, točeného piva, stravovacích služeb, podávání nealkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování a nájmu knih,“ zdůrazňuje ministr Havlíček a dodává: „V přípravě je na úrovni meziresortních jednání také zavedení paušální daně pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 milionu Kč. Podle plánu se má zavést v roce 2021.“
Ve druhém pololetí 2020 také dojde ke zjednodušení a digitalizaci systému správy daní a bude umožněno komunikovat se správcem daně online. Projednat by se do konce letošního roku měly změny i dalších daňových zákonů, které se týkají podnikatelů, u nichž se účinnost předpokládá od 1. ledna 2020. Konkrétně jde o sněmovní tisk č. 509, který upravuje zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Ten má změnit metodu tvorby daňově uznatelných technických rezerv pojišťoven. Počítá se také s novelou zákona o dani z hazardních her, v níž se navrhuje zvýšit sazbu daně z hazardních her. A novela zákona o spotřebních daních má zvýšit sazbu spotřební daně z lihu, tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.
Mýtné, poplatky a zprostředkování
Od ledna se o dalších 868 kilometrů silnic I. třídy rozšíří mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny. Nově budou zpoplatněné například silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi, I/3 od Benešova směrem na Tábor, I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna.
Místo stávajících místních poplatků za lázeňský/rekreační pobyt a z ubytovací kapacity bude nově existovat už jen poplatek z pobytu. Zavést ho bude moct jakákoliv obec, týkat se bude pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je ono místo k pobytu kolaudováno či ne. „Poplatek z pobytu reaguje na sdílenou ekonomiku, zejména co se týče zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb. I tu by měl plně pokrýt,“ dodává vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu. Aktualizovat se také budou sazby ve vyhlášce týkající se stravného a cestovních náhrad.
S Novým rokem 2020 se také zavede nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování“. Ten, kdo ji bude chtít vykonávat, bude muset doložit potřebnou kvalifikaci a také bude moct v souvislosti s plněním z realitní smlouvy - na rozdíl od dosavadní praxe - poskytovat úschovu finančních prostředků. To dosud mohla jen banka, notář nebo advokát.  
Statistiky a výkazy
Vykazovat pro Intrastat bude muset od ledna 2020 méně účetních jednotek. Částka, kdy vzniká tato povinnost, se totiž zvýší ze současného obratu 8 milionů na 12 milionů Kč za předchozí rok.  „Cílem je do konce příštího roku omezit statistické šetření nejméně pro 13 000 podnikatelů, zrušit se tak má mimo jiné několik výkazů v gesci MPO a ČSÚ a toto snižování administrativy bude pokračovat i v roce 2021,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „Neznamená to, že se potřebná data přestanou zcela sbírat, ale budou se sbírat efektivněji tak, že se sjednotí dosavadní roztříštěná šetření napříč různými resorty a ostatními organizacemi veřejné správy.“
Dostupnější informace a rodinné firmy
V novém roce se spustí zcela nová podoba portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz, kde budou na jednom místě všechny klíčové informace stejně jako elektronické formuláře. Nově budou moct rodinné firmy využít speciální finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky. Umožní jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky. Také se zavede registrace rodinných firem.
Hospodářská strategie
Česká republika má nejvyšší podíl živnostníků na počet obyvatel v EU a právě malí a střední podnikatelé tvoří páteř tuzemské ekonomiky. Podle vládní Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 reprezentují víc než milion ekonomických subjektů, tedy 99 % všech podnikatelů v České republice, zaměstnávají víc než 1,8 milionů zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Významně ovlivňují dění v regionech, s kraji jsou neodmyslitelně spojeny a tvoří jejich základ.
Jedním z úkolů Hospodářské strategie, která vychází ze strategie Inovační a kterou chce MPO představit rovněž v roce 2020, tak bude vytvořit vhodné podmínky pro zakládání a růst firem, mezinárodní expanzi a adresnější cílení služeb pro živnostníky, malé a střední firmy a korporace.
Plánuje se i celá řada další podpory. O ní a mnohém dalším bude MPO ve spolupráci s ostatními resorty průběžně informovat přímo v regionech, chystají se setkání s podnikateli v jednotlivých krajích. První se uskuteční ještě letos, a to 20. prosince 2019 v Ostravě.
 
Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2020
Jednotná data účinnosti – změny v zákonech jen 2x ročně
Od ledna 2020 budou nové zákony, až na některé výjimky (kupř. odvrácení závažných hospodářských škod či ohrožení bezpečnosti státu), účinné pouze ve dvou termínech, a to 1. ledna a 1. července. Podnikatelé tedy budou napříště muset sledovat pouze dva termíny, a nikoli desítky termínů, z hlediska účinnosti nových zákonů s dopadem na podnikatelské prostředí.
Podpora rodinných podniků
Rodinné podniky budou moci čerpat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k úvěru od komerčních bank, kterým budou financovat aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na dobu 12 let. K usnadnění dalšího rozvoje a růstu rodinných firem pak přispěje program EXPANZE. Rodinné podniky tak získají od ČMZRB k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku ještě za více výhodných podmínek než tomu bylo doposud. To znamená, že pokud například budou potřebovat pořídit nový stroj a inovovat tak svůj výrobní proces, budou moci na něj od ČMZRB využít bezúročný úvěr v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů Kč na dobu 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Aktualizované výzvy obou programů budou vyhlášeny k 1. lednu 2020.
Interaktivní formuláře na webu Businessinfo.cz
MPO umístilo v souladu s Živnostenským balíčkem (www.zivnostensky-balicek.cz) veškeré formuláře na stránky www.businessinfo.cz/formulare. Od 1. ledna budou tyto formuláře k dispozici v interaktivní podobě, bude tedy možné s nimi pracovat v elektronické podobě a odesílat je pomocí datové schránky.
Elektronická evidence tržeb (www.etrzby.cz/cs/index)
Od 1. května bude spuštěna tzv. 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb, která je zaměřena na hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou, zápočtem kauce nebo jistiny), které do současnosti evidenci tržeb nepodléhaly (řemeslníci, zemědělci, svobodná povolání – lékař, advokát apod.). Je tedy potřeba dostatečně včas požádat o autentizační údaje, následně si stáhnout certifikát pro evidenci tržeb a zajistit si a nastavit vybavení pro evidenci tržeb. Živnostníci si ale budou moci požádat už od 1. 2. 2020 o povolení evidovat tržbu ve zvláštním režimu „papírově“, pokud jejich roční hotovostní tržby nepřesahují 600 tis. Kč, nejsou plátci DPH a nemají víc než 2 zaměstnance (www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim). Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní a podnikatelé si musí převzít blok účtenek, podnikatel by měl ke správci daně jít s již jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí, kvalifikovaný odhad počtu bloků musí být racionálně podložen. d 1. května 2020 pak mohou prostřednictvím tohoto způsobu evidence začít evidovat tržby. Z EET jsou vyjmuty některé obory (např. telekomunikační služby, hazardní hry či obchodní letecká doprava), osoby, od nichž nelze i při splnění dalších podmínek dodržování EET požadovat (např. nevidomí poplatníci) či některé roční tematické akce (např. předvánoční prodej kaprů od 18. do 24. 12).
Snížení DPH
V souvislosti se zavedením poslední fáze EET se od 1. května sníží DPH na vybrané služby. Z 21 % na 10 % pro kadeřnické a holičské služby, opravy jízdních kol, obuvi, úprav a opravu oděvů a textilních výrobků, prodej točeného piva. Z 15 % na 10 % se snižuje DPH na vodné a stočné, stravovací služby, podávání alkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování knih a další. Už od 1. ledna se sníží DPH z 15 % na 10 % u tepla.
Projekt MOJE daně
Ve druhé polovině roku 2020 dojde ke zjednodušení a digitalizaci systému správy daní a bude umožněno komunikovat se správcem daně online. Současně se podnikatelům ulehčí vyplnění daňového přiznání a údaje, které jsou dostupné ve veřejných registrech, se automaticky předvyplní.
Další daňová opatření
A) Osvobození elektroaut od placení dálničních známek
Dálniční známky už nebudou od 1. ledna 2020 potřebovat elektromobily a hybridy, které mají menší produkcí emisí CO2 než 50 g/km.
B) Osvobození tzv. ostatních ploch s krajinnými prvky od daně z nemovitostí
Od 1. ledna 2020 jsou od daně z nemovitostí osvobozeny plochy s vybranými krajinnými prvky. Osvobozeny tak budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady apod.
Zvýšení záloh na pojistné pro OSVČ
Od ledna se zvyšují minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění o 144 Kč na 2 352 Kč. Tyto zálohy se platí zpětně,  
takže nová vyšší záloha se hradí zdravotní pojišťovně až v únoru. Minimální měsíční zálohy u odvodů pro ČSSZ se zvyšují 
o 156 Kč na 2 544 Kč. Tyto minimální zálohy se vztahují na podnikatele, kteří vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Zvýšení minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda se od ledna zvyšuje o 1 250 Kč na 14 600 Kč. S minimální mzdou se zvedá i tzv. zaručená mzda. Ta se vyplácí v osmi stupních podle obtížnosti a odpovědnosti práce. Od ledna se zvedne na 14 600 až 29 200 Kč.
eNeschopenky
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař vystaví v elektronické podobě, zaměstnanci v papírové formě vydá pouze průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce. Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli předávat žádné doklady k dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel je nebude předávat Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud bude trvat pracovní neschopnost déle než 14 dní, zaměstnavatel zašle České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) elektronickou cestou přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy nově uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda nebo plat. Při konci dočasné pracovní neschopnosti pak bude zaměstnavatel zasílat hlášení ČSSZ s potřebnými údaji, aby mohlo dojít k výplatě poslední dávky nemocenského.
Rozšíření mýta pro vozidla nad 3,5 tuny
Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna rozšíří na dalších 868 kilometrů silnic 1. třídy. Nově bude podléhat zpoplatnění například silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi, dále I/3 od Benešova směrem na Tábor, silnice I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. Všechny nově zpoplatněné trasy jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Prehledne-Na-techto-silnicich-I-tridy-budou-od-l.
Nová vázaná živnost – Realitní zprostředkování
V roce 2020 se zavede nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování“. Ten, kdo ji bude chtít vykonávat, bude muset doložit potřebnou kvalifikaci a také bude moci v souvislosti s plněním z realitní smlouvy - na rozdíl od dosavadní praxe - poskytovat úschovu finančních prostředků. To dosud mohla jen banka, notář nebo advokát.
Poplatek z pobytu
Od ledna se zavádí poplatek z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Poplatek bude moci nově zavést jakákoliv obec a bude se vztahovat na úplatné poskytnutí pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je k tomuto účelu kolaudováno, nebo ne. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt.
Méně statistiky
V příštím roce se omezí statistická šetření pro nejméně 13 tisíc podnikatelů. Od začátku roku budou zrušeny 2 výkazy Ministerstva průmyslu a obchodu (formuláře HU 1-02 a Ocel 1-01). Dále se plánuje zrušit Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty (formulář P 3-04), který bude nahrazen dopočtem Českého statistického úřadu. (17.12.2019)